Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

קבוצת נגב ואפריקה תעשיות תובעות ארבעה ממנהליה בסך 5.8 מיליון שקל

קבוצת נגב ואפריקה תעשיות תובעת בסך 5.8 מיליון שקל ארבעה ממנהליה, בטענה שהיו מעורבים בהונאה של הקבוצה. הנתבעים הם אבי מוטולה, שכיהן כמנכ"ל קבוצת נגב, אביהו איבשיץ, שהיה סמנכ"ל ...
מיכל חיוט
קבוצת נגב ואפריקה תעשיות תובעת בסך 5.8 מיליון שקל ארבעה ממנהליה, בטענה שהיו מעורבים בהונאה של הקבוצה. הנתבעים הם אבי מוטולה, שכיהן כמנכ”ל קבוצת נגב, אביהו איבשיץ, שהיה סמנכ”ל הכספים בקבוצת נגב, מאירה בן יוסף, סמנכ”לית משאבי אנוש בקבוצת נגב וגלית בן מאיר.

שלושה מהנתבעים, מוטולה, איבשיץ ובן יוסף, עומדים גם בלב חקירה פלילית בנושא שמנהלת רשות ני”ע זה למעלה משנה. בקבוצת נגב מנמקים את מועד הגשת התביעה בחקירה זו, שלדבריהם הטילה מגבלות כבדות על הנהלת נגד ואפריקה תעשיות בכל הנוגע לשימוש בחומרים הרבים שנאספו על ידי התובעות. רק בתחילת חודש מאי האחרון הסירה ני”ע את המגבלות שהוטלו על התובעות בחשיפת המידע.

על פי כתב התביעה, דורשת נגב מהנתבע מוטולה להשיב כ-2.4 מיליון שקל הכוללים מעניקים והטבות שנמשכו שלא כדין. איבשיץ נתבע להשיב כ-1.3 מיליון שקל, בהם מענקים. בן יוסף נדרשת להשיב סכום של 1.8 מיליון שקל ובן מאיר 207 אלף שקל. על סכומים אלו מבקשת התביעה להוסיף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.


לבייב | צילום: סיון פרג’

מאפריקה ישראל תעשיות נמסר: “תביעה זו אינה ממצה את מלוא הנזקים שגרמו הנתבעים לקבוצת נגב, ובפרט מוטולה ואיבשיץ. התביעה הוגשה אך ורק במסגרת הסמכויות המוקנות לבית הדין לעבודה ובכוונת החברה להגיש תביעות נוספות לערכאות המתאימות, לאחר שיתגבשו מלוא נזקיה לרבות בגין אירועים אשר בדיקתם טרם הסתיימה ומצויים תחת חקירה של רשויות האכיפה.

“בכתב התביעה מפורטת מסכת אירועים חריגה וממושכת החושפת התנהלות חמורה, במסגרתה, הנתבעים חברו יחדיו במשך מספר שנים, וגרמו לאי סדרים כספיים בקבוצת נגב, עת הציגו רישומים כוזבים בדוחות הכספיים של קבוצת נגב. באפריקה תעשיות אומרים כי הנתבעים ניצלו לרעה את האמון ואת זכויות החתימה שניתנו להם מכוח תפקידם הבכיר, ונטלו לעצמם ולמקורביהם הטבות בהיקפים משמעותיים של מיליוני שקלים, להן לא היו זכאים, ללא אישור, ללא דיווח כדין ובניגוד להסכמי העסקתם ונהלי הקבוצה. את כל אלה עשו תוך הסוואת פעולותיהם הפסולות באופן שיקשה על גילוין”.