שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

3# קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל

ד"ר קרנית פלוג (63) התיישבה על כיסא נגידת בנק ישראל לפני חמש שנים, בתקופה שבה הצטמצם תפקידו של הבנק המרכזי בהכוונת המשק. ניגוד ההשקפות בינה לבין ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון הוביל חיש מהר לעימותים ולמחלוקות.

בעידן השוק הפתוח ושער המטבע החופשי הוגבל מאוד חופש התמרון של הנגידה בקביעת שיעורי הריבית ובהשפעה על שער המטבע. למרות מצבו הטוב של המשק והתעסוקה המלאה, נאלצה פלוג לשמור על שער ריבית נמוך, כשהיא סופגת טענות על כך שהריבית הנמוכה מלבה את עליית מחירי הדיור ומסכלת את מאמצי שר האוצר להורידם.

התחזקות השקל ומחאות היצואנים הניעו את בנק ישראל למדיניות של התערבויות מזדמנות במסחר במט"ח לצורך מיתון התנודות. פלוג התקשתה לא פעם להסביר את הסכנה שבהעלאת ריבית בתקופה שבה שוררת במרבית המדינות שעימן סוחרת ישראל ריבית אפסית ואף שלילית לעיתים.

המחלוקות עם כחלון גלשו גם לתחום התקציב. פלוג קראה לתקציב מאוזן יותר והגדלת ההוצאה החברתית תוך גידול ההכנסות ממסים. כחלון, בגיבוי ראש הממשלה, בחר להגדיל את הגירעון הצפוי ולהימנע מהעלאת מסים. ההימור של כחלון הצליח: גידול מפתיע בהכנסות ממסים מנע היווצרות גירעון ופגיעה במדדים המקרו כלכליים.

אך עודפי ההכנסות ביחס לתחזיות הגבייה היו בסיס למחלוקת מחודשת לקראת אישור התקציב הבא, בסוף 2017: בעקבות הגידול בגביית המסים הודיעו שר האוצר וראש הממשלה על כוונתם להחזיר חלק מהכסף לציבור באמצעות הפחתות מסים. פלוג דרשה להפנות את עודפי הגבייה להחזר הלוואות ולהקטנת הגירעון. כחלון ונתניהו לא ויתרו עדיין רשמית, אבל נוכח השינויים הביטחוניים אפסו כמעט הסיכויים להפחתת מסים.

במהלך החודשים הקרובים אמורים נתניהו וכחלון להחליט האם פלוג תמונה לכהונה נוספת. ערב ההחלטה נקלעה פלוג לעימות חזיתי עם שר האוצר: השר הופתע לגלות בדו"ח השנתי של בנק ישראל ביקורת קטלנית על תוכנית הדגל שלו להוזלת מחירי הדירות. הוא מיהר לפרסם הודעה על הקמת ועדת איתור למינוי מחליף לפלוג. היתה זו הודעת שווא, שכן לשר אין סמכות למנות או לפטר את נגידת בנק ישראל. הנגידה ממונה על ידי הממשלה, ומקבל ההחלטה בפועל הוא ראש הממשלה. עם זאת יש לשר האוצר מעמד בכיר בהחלטה, והקטטה עם כחלון לא שיפרה את סיכוייה של פלוג לכהונה נוספת.

למרות המחלוקת, טובים סיכוייה של פלוג להיבחר מחדש: כהונתה הראשונה נחשבת מוצלחת, והיא נהנית מהערכה גבוהה בקרב אנשי מקצוע בישראל ובחו"ל. הביקורת שהיא מותחת מדי פעם על מדיניות הממשלה היא מקצועית ומנומקת, ומעולם לא מנעה משר האוצר ומראש הממשלה ליישם את מדיניותם.

פחות מתלהם, יותר סולידרי

חוויה שעיצבה אותי: "העבודה ככלכלנית צעירה בקרן המטבע הבינלאומית השפיעה רבות על תפיסת העולם שלי ככלכלנית ועל החשיבות שאני מייחסת לגיבוש מדיניות, שמבוססת על ניתוח מעמיק ומקצועי של ההשלכות שיכולות להיות לצעדי מדיניות שונים".

מה הייתי רוצה לשנות בארץ: "הייתי רוצה שהשיח בסוגיות שונות יהיה יותר ענייני ופחות מתלהם. וגם שהחברה בישראל תהיה פחות משוסעת ויותר סולידרית".

מה מחזק אותי: "תחושה של שליחות בעבודה, שמשרתת את החברה בישראל, והידיעה שאני נאמנה לעמדותיי המקצועיות ולערכיי".