שנה אחרי הרכישה: בלווטניק רוצה למחוק את כלל תעשיות מהבורסה

כלל תעשיות הודיעה היום כי קיבלה הצעה מחברת Access Industries, המחזיקה כיום בכ-49.90% מהון המניות של החברה, לניהול משא ומתן לעסקת מיזוג משולש הופכי, לפיה תמוזג החברה לתוך תאגיד ייעודי בשליטה מלאה של המציעה. במסגרת זו, תירכשנה מלוא מניות הציבור בחברה, בתמורה של 15.8 שקל למניה של החברה, כפוף להתאמות מקובלות. הצעת המציעה כפופה להתקשרות … המשך לקרוא שנה אחרי הרכישה: בלווטניק רוצה למחוק את כלל תעשיות מהבורסה