אושר בקריאה ראשונה: רשות ני"ע תפקח על חברות דרוג האשראי

הרגולציה מתחזקת: מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת הפיקוח על פעילות חברות דירוג האשראי. 8 ח"כים תמכו בהצעה ומנגד לא נרשמו מתנגדים. כעת תועבר ההצעה לוועדת הכלכלה, להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.

החוק החדש נועד להסדיר את פעילותן של חברות דירוג האשראי הישראליות כמו מעלות S&P ומדרוג. אם אכן יואשר החוק בקריאה שניה ושלישית חברות הדירוג יוכפפו תחת פיקוחה של הרשות לניירות ערך וזאת במטרה להגן על ציבור המשקיעים, ולהבטיח שהליכי הדירוג יהיו אמינים, איכותיים ובלתי תלויים. הצעות ברוח דומה מתגבשות גם באירופה ובארצות הברית.

החוק מציע כמו כן כי דירוג של חברה מסוימת יוכל להתבצע אך ורק על ידי חברה שנרשמה בהתאם לחוק זה, ובו ייקבעו תנאי הכשירות של חברות הדירוג. החוק מבקש להביא לצמצום ניגודי העניינים בעבודת החברות והגברת שקיפות הדירוג.

חברת דירוג S&P | צילום: רויטרס

השפעתן של חברות הדירוג התגברה במהלך השנים והן מהוות היום גורם דומיננטי בהשפעתו על פעילות שוקי ההון בעולם. דירוגי האשראי מעוררים עניין רב בקרב משקיעים ומנפיקים כאחד, ומהווים מרכיב קריטי בהליכי גיוס חוב של תאגידים וקביעת הריבית שמשלם התאגיד על הלוואה שהוא נוטל.

"חברות דירוג בעולם כולו עוסקות במתן חוות דעת מעריכה על יכולת העמידה של בעל חוב בהתחייבויותיו", אומר סגן שר האוצר, ח"כ מיקי לוי (יש עתיד). "כך למשל, קיימות חברות דירוג שעוסקות בדירוג קרנות נאמנות. ואולם מרבית חברות הדירוג מתמקדות בדירוג אשראי, אשר פועל יוצא של דירוג זה הוא צמצום חוסר הסימטריה במידע הקיים בין מלווים ללווים, לגבי יכולת פירעון החוב של הלווים".

לוי הוסיף כי כי "התפקיד המרכזי שמילאו חברות הדירוג במשבר הסאב פריים ובמשברים דומים לאלה הביא לתמימות דעים בקרב הרגולטורים בארה"ב ובאירופה, לגבי הצורך בבחינה מחודשת והעמקת האסדרה בתחום זה. נראה כי גם בישראל יש מקום לשכלל את הסדרת פעילותן של חברות הדירוג ולהגביר את הפיקוח עליהן".

הצבעה באינטרנט וחינוך פיננסי

כמו כן הכנסת אישרה בקריאה ראשונה גם הצעה לפיה המשקיעים בחברות ציבוריות יוכלו להצביע באינטרנט. ההצעה באה לקבוע הסדר שמטרתו עידוד המחזיקים בניירות ערך לממש את זכות ההצבעה שלהם באספות באמצעות מערכת הצבעה אינטרנטית שתקים הרשות, וזאת ללא צורך בנוכחות פיזית באספות. בנוסף העבירה המליאה קריאה ראשונה לפיה הממונה על שוק ההון יהיה אחראי על קידום החינוך הפיננסי. 

הממונה יהיה אחראי על ריכוז וגיבוש מדיניות לקידום החינוך הפיננסי ועל התוויית המדיניות הלאומית לקידום החינוך הפיננסי, לשם כך תוקם גם מועצה מייעצת לממונה בנושא חינוך פיננסי והגברת האוריינות הפיננסית, וזאת במקום הקרן הממשלתית לחינוך פיננסי שנקבעה בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי עניינים בשוק ההון בישראל.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן