חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Forbes Israel Logo

תנאי שימוש

עדכון אחרון: 16 בפברואר 2020

תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין חברת אפ איי מדיה בע”מ, חברה בערבון מוגבל המאוגדת תחת דיני מדינת ישראל ואשר כתובתה הינה רח’ מנחם בגין 53, תל-אביב (להלן: אפ איי מדיה).אנו מכירים בכך שתנאי שימוש הינם מסמך משפטי מסובך וארוך, אשר עשוי להיות קשה לקריאה, ולכן אנו מציגים לך, מראש, את תקציר הסכם זה, אשר הינו בלתי מחייב ולא ישמש לפרשנות ההסכם. אנא קח את הזמן לקרוא את ההסכם המלא, כיוון שהוא ישפיע על זכויותייך וחובותיך בהקשר לאתר.ראשית, אנו מאפשרים לך להשתמש בתכני האתר לצרכייך האישיים בלבד, ולא להפיצו לאחר;שנית, המידע באתר מובא ללא כל אחריות לטיבו, ועשויות להיות בו טעויות. ככל שיהיו טעויות, אפ איי מדיה לא תהיה אחראית כלפיך. שלישית, אם תתן לאפ איי מדיה את פרטייך לצורך התקשרות, היא עשויה לשלוח לך מידע שיווקי גם כן.רביעית, באתר מופעלים כלים חברתיים, כמו Facebook, אשר עשויים לאסוף עליך מידע גם כן ולהעבירו לגורמים אחרים.לבסוף, לא משנה מה, אפ איי מדיה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה ממתן השירותים כאן.אנו מאחלים לך המשך יום טוב, וממליצים שתקרא את ההסכם המלא המופיע כאן:

1 השירותים באתר: תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין אפ איי מדיה; למטרת הסכם זה, המונח “שירותים” יכלול את כל אחד מהשירותים המפורטים מטה המסופקים על ידי אפ איי מדיה (או צדדים שלישיים מטעמה), וכן כל שירות נוסף שינתן באמצעות אתר Forbes.co.il (להלן: האתר), אלא אם נאמר אחרת:

1.1 כתבות: אפ איי מדיה תאפשר לך גישה אינטרנטית זמנית למערכת כתבות המפורסמות באתר, מאמרי דיעה, עדכוני חדשות ותוכן אחר. התוכן יסופק על ידי אפ איי מדיה או על ידי צד ג’ מטעמה.
1.2 דירוגים: אפ איי מדיה תאפשר לך לצפות בדירוגים ומדדים מטעם מגזין “פורבס”.
1.3 מידע פיננסי: אפ איי מדיה תאפשר לך לצפות במידע פיננסי, נתוני מניות ומידע נוסף, אשר יסופק על ידי אפ איי מדיה או על ידי צד ג’.
1.4 דיוור ישיר: על פי בקשתך, אפ איי מדיה תספק לך שירותי דיוור ישיר, הכוללים דיוור של הודעות פרסומיות לתאי הדואר האלקטרוני שלך, הרשמה לרשימות תפוצה, עדכונים חדשותיים באמצעים אלקטרוניים וכן כל פרסום אחר, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות צד ג’.
1.5 פרסומות: אפ איי מדיה תציג בפנייך פרסומות אשר יוטעמו באתר.
1.6 תוכן פרמיום: אפ איי מדיה עשויה לאפשר לך גישה לתכנים איכותיים אשר ינתנו כנגד תשלום.

2 תשלום: השירותים ינתנו ללא תמורה או כנגד תשלום קבוע, והכל בהתחשב במהות השירות. הנך מכיר בכך שבכל מקרה בו תשלום יתבקש בעבור שירות כלשהוא ממגוון השירותים, הדבר יובא לידיעתך והנך מתחייב לשלם תשלום זה.
2.1 תעריפים: אפ איי מדיה עשויה, מעת לעת, לקבוע תעריפים עבור השירות. תעריפים אלו הינם עבור שימוש לא-מסחרי ואישי בשירותים ולא יאפשרו שימוש מסחרי או פומבי בהם. תעריפים אלו עשויים להיות שנתיים, חודשיים, שבועיים, יומיים או חד-פעמיים.
2.2 תשלום: התשלומים על פי תנאי שימוש אלה יבוצעו בכרטיס אשראי, המחאה בנקאית או כל אמצעי אחר שיאושר על ידי אפ איי מדיה.
2.3 מנוי: אם תרשם לשירות כלשהוא אשר דורש מנוי, הרי שהנך נותן לאפ איי מדיה את הסכמתך לחיוב מתמשך של אמצעי התשלום שלך בכל מועד חיוב רלוונטי, וזאת כל עוד לא הודעת לאפ איי מדיה על ביטול מנוי זה.
2.4 החזרים: בהתחשב בכך ששירותיה של אפ איי מדיה הינם טובין פסידים, ומהווים קניין רוחני, הרי שבכל מקרה לא תהא זכאי להחזר עבור תשלומים שביצעת.

3 הצהרותייך וזכויותייך כמשתמש: לצורך השימוש בשירותים, הנך מצהיר כי הנך כשיר להתקשר בתנאי שימוש אלה, ואם הנך פועל מטעם תאגיד, הרי שהנך מוסמך מטעם אותו תאגיד להתקשר בתנאי השימוש. מעבר לכך, הנך מצהיר כי:
3.1 זכאות לשימוש: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסיך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על אפ איי מדיה מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.
3.2 שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור “שתף” באמצעות Facebook) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים.
3.3 שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת.
לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.
3.4 העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עליך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של אפ איי מדיה.

4 מדיניות תוכן גולשים: על ידי אספקת תוכן טקסטואלי או חזותי לאפ איי מדיה באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, הנך מקבל את מדינות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי אפ איי מדיה והן על ידי האדם שזכויותיו הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח “תוכן גולשים” יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות, לרבות תגובות באמצעות עמוד Facebook של האתר; (2) תמונות אשר נמשכו משרתי צד ג’ בתכני גולשים; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.
4.1 רשיון בזכויות יוצרים: הנך מקנה לאפ איי מדיה רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי אפ איי מדיה לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג’, לרבות יצירת יצירות נגזרות, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.
4.2 ויתור על פרטיות: הנך מקנה לאפ איי מדיה את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת.
4.3 תוכן פוגעני: הנך מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:
4.3.1 קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או  כל זכות קניין רוחני אחרת.
4.3.2 פורנוגרפיה: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות עירום, גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.
4.3.3 דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
4.3.4 ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
4.3.5 מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג’ כלשהוא.
4.4 אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג’ לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.
4.5 הודעה והסרה: על מנת להגן על זכויותייך, אפ איי מדיה מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג’ לא נפגעו.
4.5.1 סינון: מובהר בזאת כי אפ איי מדיה לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לאפ איי מדיה תהא הזכות להסיר  כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק..
4.5.2 גילוי מידע: מובהר בזאת כי אפ איי מדיה עשויה לשמר את תוכן דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.
4.5.3 תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי אפ איי מדיה ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד אפ איי מדיה או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל הנך מתחייב לשפות את אפ איי מדיה ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא  זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.
4.6 הודעת הסרה: אפ איי מדיה מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לאפ איי מדיה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]. נציג אפ איי מדיה יבחן את תלונתך ויעביר אותה (אם ניתן) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את אפ איי מדיה.
בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.
4.6.1 מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, אפ איי מדיה תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. אפ איי מדיה תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.
4.6.2 החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, אפ איי מדיה תמחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, אפ איי מדיה תבחן את תשלובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, אפ איי מדיה תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.
4.7 שיפוי: הנך מתחייב לשפות את אפ איי מדיה בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

5 מדיניות פרטיות: במהלך השימוש בשירותים, אפ איי מדיה עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותייך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע.
5.1 מהו המידע הפרטי שנשמר? אפ איי מדיה תשמור עלייך כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, רשימת החברים שלך ברשתות חברתיות ועוד. באם לא תספק מידע מזהה, זה לא ישמר על אודותייך.
5.2 מהו המידע הלא פרטי שנשמר? אפ איי מדיה עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות כתובת ה-IP ממנה גלשת, סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות, הדפים שצפית בהם ועוד.
5.3 למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותייך יש גישה לעובדי אפ איי מדיה, קבלניה וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים.
5.4 כיצד המידע מעובד? המידע על אודותייך מעובד במספר דרכים: מידע מזהה מועבר, על פי בקשתך, לנציגי אפ איי מדיה על מנת לצור עמך קשר בהצעות שיווקיות. מידע שאינו מזהה מפולח למידע סטטיסטי, מצטבר ונעשה בו שימוש על מנת לשפר את השירות.
5.5 מהם שירותי צד ג’ להם גישה למידע? באתר פועלים מספר שירותי צד ג’ אשר פועלים על מנת לספק לך גישה טובה יותר, פרסומות, שיתוף של מידע ברשתות חברתיות ועוד. עלייך לבחון את מדיניות הפרטיות של כל אחד משירותי צד ג’ אלה בנפרד מתנאי שימוש אלה.
5.6 פרסומות: אם תספק לאפ איי מדיה את פרטייך האישיים, הנך מביע בזאת את הסכמתך המפורשת לאפשר לאפ איי מדיה לשלוח לך מסרים פרסומיים כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת, וכן להעביר את המידע על אודותייך לשותפיה העסקיים של אפ איי מדיה לצורך כך.
5.7 האם ניתן לעיין או למחוק את המידע? על מנת לעיין במידע האגור עלייך או למחקו, עלייך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].

6 אחריות וחבות:
6.1 העדר אחריות: אפ איי מדיה אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס “כמות-שהוא” (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ואפ איי מדיה אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
6.2 העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא אפ איי מדיה אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג’ שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. אפ איי מדיה מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי אפ איי מדיה.

7 שינויים: אפ איי מדיה רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינוייםאלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותיך עם אפ איי מדיה, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות אפ איי מדיה כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

8 סיום: אפ איי מדיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם אפ איי מדיה מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. אפ איי מדיה עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שאפ איי מדיה עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, אפ איי מדיה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.

9 פרסומות צד ג’: אפ איי מדיה עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג’. אפ איי מדיה אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. אפ איי מדיה לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיותו או אי עמידתו בכללים.

10 מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותיך עם אפ איי מדיה וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של אפ איי מדיה תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

11 סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

12 תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד אפ איי מדיה ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

דילוג לתוכן