Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

אחרי המחסור בחגים: מה צריך לקרות כעת בענף העופות?

המחסור בעופות ברשתות השיווק השונות, מאז תחילת חגי תשרי הוא בדיוק העת לחשב מסלול מחדש ולבחון לעומק את הפעילות בענף זה.

המסלול אותו בחר משרד האוצר (כחלק מחוק ההסדרים) בדבר ביטול ה"פטור החקלאי" המתיר לנהל ויסות כמויות בשוק, הוא בוודאות אינו הדרך הנכונה לרפורמה בענף. צעד זה, אם יתממש עלול להביא לנזקים כבדים לצרכנים ולמגדלים כאחד, ללא שום תועלת מוכחת או תרומה להורדת יוקר המחייה בישראל.

ראשית חשוב לציין כי מחירי מוצרי העוף בארץ, אינם גבוהים מאלו המשולמים על ידי הצרכן האירופי. זאת על אף עלות נוספת בעיבוד העוף בישראל, הנגזרת מדרישות מערך הכשרות.
מאפייני היסוד הבסיסיים של עולם החקלאות מצויים גם בענף הפטם. גם כאן מדובר בשרשרת ייצור תהליכית, שכל אחת מחוליותיה (רביה, מדגרה, לולנים, משחטות, שיווק) הינה פעילות עסקית אוטונומית, אך בעלת תלות קיומית בחוליה הקודמת והחוליה הבאה. מדובר בשרשרת ייצור שלא ניתן לעוצרה באמצע התהליך.

בנוסף, מדובר במוצר טרי, שאין כדאיות ביבוא שלו ובדומה – אין מקום ליצוא. בנסיבות הגיאו-פוליטיות, ובהתחשב בעניין הכשרות, לא ניתן לייבא מהרשות הפלסטינית או ממדינה ערבית שכנה.


דרושה רפורמה, אך לא זו שמציע משרד האוצר | צילום: fotolia

בהיות בשר הפטם מוצר טרי שאיננו ניתן לצבירה במלאי, ובהעדר מערכת המתכננת כמויות, צפוי להיווצר באופן תדיר עודף או מחסור של "סחורה על המדף". מניסיון רב שנתי ניתן לקבוע שתנודה בכמות – מעלה או מטה – משפיעה על המחיר בשיעור כפול. (ירידה בכמות של 10% מביאה לעליית מחיר לצרכן של כ-20%).

על אף שמדובר כאמור במוצר שאין בו כדאיות ליבוא מתחרה, תמחור מרכיבי הענף מצביעים כי שולי הרווח לאורך כל שרשרת הייצור אינם חורגים מגבול הסבירות, ועומדים במבחן זה גם בהשוואה למשקים אחרים בעולם.

אם חלילה תאשר הכנסת את תוכנית משרד האוצר, אנו נגיע למצב בו ישררו תנאי חוסר וודאות בשיווק העופות מבחינת כמויות ומחירים והגידול ברמת הסיכון, יביא בהכרח להיווצרות יחידות עסקיות גדולות יותר, במטרה לנצל את יתרון הגודל להקטנת הסיכון ולחיסכון בעלויות.
  
האצת התהליך של התגבשות יחידות עסקיות סביב מפעלי העיבוד תביא לפגיעה אנושה ביכולת ההישרדות והפרנסה של מאות מגדלים בעיקר מהמשק המשפחתי אשר נמצאים בפריפריה, ואינם משויכים בקשרי בעלות עם מפעלי העיבוד.

אסור להשלים עם המצב שאותם מגדלים יהוו טרף קל לפוליטיקאים המתקשים לראות לטווח ארוך. טוב יעשה שר האוצר משה כחלון אם יחזור בו מהתוכנית הנ"ל, אשר לא תוזיל את מחירי העופות, ורק תשלח חקלאים רבים בנתיב המהיר אל לשכת האבטלה.


הכותב הוא יאיר ריינמן- יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן