Forbes Israel Logo

אי.די.בי חותמת את הרבעון עם רווח של 317 מיליון שקל

הרווח של אי.די.בי אחזקות, שבשליטתו של נוחי דנקנר, זינק ביותר מפי 3 והוא עומד על 317 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2012. הרווח הגבוה אינו משקלל ירידה של יותר מ-27% במניות קרדיט סוויס בחודשיים האחרונים. בהנחה שאי.די.בי מחזיקה, דרך כור, 30.32 מיליון מניות, מסתכם סך ההפסד על הנייר מירידת שווי המניות בכ-218 מיליון פרנק (כ-878 מיליון שקל).

לאור המהפכה הצרכנית בתחום הסלולר, נשחקו רווחיה של סלקום – בה מחזיקה אי.די.בי. בעקבות כניסתם של מתחרים חדשים וקטנים לשוק התקשורת – נחתכה תרומת סלקום לשורת הרווח של אידיבי ב-50%, בהשוואה לרבעון הראשון ב-2011, והיא עומדת על 60 מיליון שקל.


בדוחות החברה הבת, אי.די.בי פיתוח שפורסמו מוקדם יותר היום, נרשמה אזהרת עסק חי למעריב, מצד רואה החשבון, בהמשך לרבעון חלש. אזהרות עסק חי נוספות שנרשמו בדוח היו לחברות אנדרומדה ולפרויקט פלאזה בלאס-וגאס. עם זאת, רכיב קריטי בשמירה על רווחיות החברה ברבעון החולף היה עלייתן של מניות הבנק השוויצרי קרדיט סוויס. שוויין ההוגן של המניות כיום עומד על 3.21 מיליארד שקל, וחברת כור נהנתה מעליית ערך המניות ורשמה הכנסה משערוך של כ-491 מיליון שקל.

על אף התוצאות הטובות של אי.די.בי, שהושפעו בעיקר מרווחי ההחזקה במניות קרדיט סוויס, מסיימת החברה את הרבעון הראשון עם גירעון של 634 מיליון שקל בהון העצמי. עם זאת, מדובר בשיפור לעומת גירעון של יותר ממיליארד שקל בסוף 2011.

לאור הורדות דירוג לאג"ח של אי.די.בי, ירדו איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות מסדרה ד' מתחילת החודש ביותר מ-37%. בחודש מאי 2012 הורידה S&P מעלות את דרוג איגרות החוב של אי. די.בי פיתוח מסדרות ג', ז', ח', ט' ו-י' מדירוג A- ל BBB+, עם תחזית שלילית. בדוח הדירוג מחודש מאי 2012 ציינה מעלות, כי דירוג אי.די.בי פיתוח הושפע, בין היתר, משחיקת הגמישות הפיננסית בחצי השנה האחרונה, מכך שקיימת חסימה בפני משיכת דיבידנדים מהשקעות דיסקונט וכור ומהמשך העלייה ברמת המינוף לכ-84% .

מבחינת פעילות החברה הבת כלל תעשיות – בחודש מאי 2012 בחנה מעלות את איגרות החוב של החברה מסדרות ט', יא', יב', יג', יד', ו- טו', והודיעה על שמירת דירוגן כדירוג A- אך עם אופק דירוג שלילי. זאת, על רקע פרופיל עסקי קטן שעשוי להצטמצם עם מכירת חברת משאב, החברה הבת של כלל תעשיות, למשפחת לבנת.


ככלל, מבחינת המצב הכספי ומקורות המימון של אי.די.בי אחזקות. צריכה החברה להחזיר כ-450 מיליון שקל (מתוכם 257 מיליון שקל עבור הקרן) כבר ביוני הקרוב למחזיקי האג"ח שלה מסדרה ג'. האג"ח מסדרה זו נסחרות כעת בתשואה הנחשבת "תשואה זבל" של 40.77%. נכון לסוף הרבעון הראשון, בקופתה של אי.די.בי מזומנים בשווי של 546 מיליון שקל.

צילום: אוליבייה פיטוסי

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.