Forbes Israel Logo

אי.די.בי: "כלל פיננסים היא החזקה אסטרטגית, נזרים 50 מיליון שקל"

"החברה רואה בכלל פיננסים החזקה אסטרטגית שלה, אין בכוונתה הנוכחית לבצע מכירה של כלל פיננסים"-  כך הודיעה היום אי.די.בי של נוחי דנקנר לבורסה, בעקבות הורדת אופק תחזית הדירוג של כלל פיננסים על ידי מידרוג ל"שלילי".

בנוסף, לחיזוק מעמדה של כלל פיננסים בקבוצה, הודיעה אי.די.בי. כי תזרים לכלל פיננסים הון בסך של כ-50 מיליון שקל על מנת לתמוך בתזרים לשירות החוב של כלל פיננסים. ההזרמה תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון.

דנקנר | צילום: סיון פרג'

אתמול הודיעה מידרוג כי תשמור דירוגה של כלל פיננסים יישאר Baa1, אולם אופק הדירוג הורד לשלילי. בחברת הדירוג הביעו דאגה משחיקת הרווחיות בתחום שירותים פיננסיים ומירידה בדמי הניהול מקרנות הנאמנות בשנת 2011 ובמחצית שנת 2012.

בחברה העלו מספר גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג: שינוי מבנה הבעלות באופן שיפגע בתמיכה מחברת האם ו/או באיתנותה הפיננסית; היחלשות נוספת באיתנות הפיננסית של בעלי המניות של החברה; המשך שחיקת מעמדה של החברה בתחומי פעילות הליבה.

מוקדם יותר אישרה כלל עסקי ביטוח את השלמת עסקת גארד, במסגרת תימכר החברה הבת של כלל ביטוח לברקשייר הת'אווי של וורן באפט תמורת 865 מיליון שקל.

כלל ביטוח ציינה בדיווחה כי היא מתכוונת לייעד את תמורת המכירה, בכפוף לאישור הדירקטוריון שלה, לפירעון קרן הלוואה בסך 230 מיליון שקל לבנק בגין חוב המהווה חוב מהותי של כלל עסקי ביטוח, להזרמת הון של כ-200 מיליון שקל לצורך חיזוק הונה של כלל ביטוח; וכן חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של כלל ביטוח בסכום שיקבע הדירקטוריון. בנוסף לאמור, מתכוונת כלל ביטוח לפרוע לבנק, שהינו בעל עניין בה, 50 מיליון שקל על חשבון החוב לאותו בנק.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.