Forbes Israel Logo

אי.די.בי: פוטנציאל לניגוד עניינים בתפקוד פסגות בנציגות האג"ח

אי.די.בי דורשת מפסגות להשיב מיידית מידע שנמסר לבית ההשקעות כחלק מתהליך שנוהל על ידה לרכישת כלל – נכס מרכזי של החברה – וכמו כן דורשת מבית ההשקעות פירוט מלא ושקוף באשר לגורמים שנחשפו אל החומרים.

במכתב ששלחה אל יו"ר פסגות אהוד שפירא ויו"ר אייפקס זהבית כהן יוסף דורשת אי.די.בי מפסגות לציין אילו גורמים נחשפו אל המידע הסודי, כאשר החברה מציינת במפורש את קרן יורק – הקרן שבראשות ג'רמי בלנק שהייתה בכותרות לאחרונה בנושא ההשתלטות על איגרות החוב של אי.די.בי.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

"נבקש כי המידע האמור יושב מיידית לחברה בליווי אישור כי לא נותר חלק כלשהוא מהמידע שהועבר וכן לקבל מכם את כל הפרטים הבאים לא יאוחר מתום 7 ימים ממועד מכתבנו זה: פרטים לגבי נושאי המשרה, עובדים, יועצים חיצוניים אשר נחשפו למידע הסודי כולו או חלקו", כתבה החברה. "כמו כן פרטים לגבי מידע שנמסר במסגרת שיחות בינכם לבין קרן יורק בקשר עם רכישת אגרות החוב של החברה על ידה ככל ששיחות אלה נגעו לכלל החזקות".


צילום: סיוון פרג'

במכתב, מוסיפה אי.די.בי כי קיים "פוטנציאל ניגוד העניינים בין הרצון לרכוש נכס מרכזי של הקבוצה, לבין חברות בנציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב של החברה. קל וחומר בנסיבות בהן דוחפת הנציגות להשתלט דה פקטו על החברה".

מפסגות נמסר כי "עדיף שאי.די.בי יתמקדו בגיוס כסף על מנת להחזיר חובות של מיליארדים לחוסכי הגמל והפנסיה במקום למחזר ספינים מביכים".

בסוף שנת 2012, כאשר התקיימה הצבעה של נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות באשר לתשלומי הריבית ולפנייה להליכים משפטיים, פנתה החברה וביקשה לפסול את קולו של בית ההשקעות פסגות, בטענה כי קיים ניגוד עיניינים בקול שתעניק פסגות, מאחר שהיא חברה גם בנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח. פנייתה של אי.די.בי התקבלה ופסגות אכן נפסלה ופרשה מנציגות האג"ח של אי.די.בי אחזקות.

גורמים בשוק ההון מציינים כי מכתבה של אי.די.בי לבית ההשקעות יכול להוות נסיון נוסף מצד החברה לפסול את פסגות, והפעם מנציגות החברה הבת אי.די.בי פתוח. הגורמים הוסיפו כי בין אי.די.בי לבין פסגות קיימת יריבות ברמה האישית שעברה מזמן את הפן המקצועי. 

נציגות אי.די.בי אחזקות: חשש להעדפת נושים בתשלומי הריבית של החברה

גם נציגות האג"ח של החברה האם אי.די.בי אחזקות עולה לכותרות. הנציגות שלחה מכתב אל החברה, בו היא דורשת ממנה להקפיא בתוקף מיידי את כל תשלומיה לנושים הפיננסים שלה "עד לגיבושו ואישורו כדין של הסדר חוב בין החברה לכלל נושיה". בין תשלומי החברה, תשלום ריבית לקרדיט סוויס בסך של 3 מיליון שקל שאמור להתבצע ב-28 לפברואר.

הנציגות דרשה כבר בתחילת החודש להקפיא את התשלום, ובכמכתב היא מציינת כי מאחר שלא חלה כל התקדמות במצב הפיננסי של החברה אין לאפשר מתן יחס שונה לנושים השונים, שכן התשלום יהווה העדפת נושים אסורה על פי חוק.

"לאור מצבה הכספי של החברה והסיכון הגבוה בו הם נושאים, על החברה להתנהל באופן אחראי ומחושב המביא לביטוי את חובותיה הישירים של הדירקטורים כלפי נושיה".

"אי.די.בי אחזקות אינה נמצאת במצב של הקפאת הליכים, ולכן אם החברה לא תיענה לדרישתה, על הנציגות יהיה להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולדרוש עצירת כל פעילות של החברה וביניהם תשלומים", לשון המכתב.

כמו כן הנציגות מבהירה לחברי הדירקטוריון כי תראה אותם אחראית לכל נזק שיגרם לנושים בשל ההתנהלות שאינה מקדמת הגנה על זכויות הנושים ומחזיקי איגרות החוב.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.