Forbes Israel Logo

אי.די.בי: "קרן זרה רוצה לקנות את כלל לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל"

מספר שעות לאחר שבעלי האג"ח הגיעו להסכמה מפתיעה ועל כוונתם להשתלט על אי.די.בי של נוחי דנקנר, הודיעה הערב החברה הבת אי.די.בי פתוח כי קיבלה הצעה לרכישת מחצית מאחזקותיה בכלל ביטוח. על פי הודעה שפרסמה אי.די בי פתוח היום, "הקרן מביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה בכלל ביטוח".

באי.די בי מדגישים כי אין ודאות לביצוע העסקה עם הקרן. החברה מחזיקה בכ-55% מכלל בטוח. העסקה משקפת פרמיה של 33% על מחיר מניית כלל, ששווי השוק שלה מוערך ב-3.4 מיליארד שקל.

באי.די בי מסבירים כי "הקרן מודעת למחיר שהתבקש על ידי החברה, המשקף שווי של 4.5 מיליארד שקל לכלל ביטוח, ומעוניינת לבצע משא ומתן רציני ויעיל עם החברה ביחס לעסקה  לשם קביעת התנאים הסופיים, כפוף לכך שמחיר העסקה ושאר תנאיה יהיו כפופים להשלמת בדיקת נאותות (שתבוצע בתוך כ-6 שבועות) ולאישור ועדת ההשקעות של הקרן".

נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי | צילום: רויטרס

עוד נכתב כי "הקרן מבקשת לקבל הסכמה עקרונית לביצוע העסקה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים המלווים של החברה, בשל התניות הפיננסיות להן מחויבת החברה; אישור מנציגותמחזיקי אגרות החוב של החברה שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה; הסכמה עקרונית מהנציגות של מחזיקי אגרות החוב של אי די בי אחזקות שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה; אישור שלא קיימת התנגדות עקרונית של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ביחס למתן היתר לעסקה".

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.