חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Forbes Israel Logo

אלביט הדמיה הגישה לביהמ"ש מתווה להסדר חוב: בעלי האג"ח יחזיקו ב-86% מהון מניות החברה

אלביט הדמיה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לכינוס אספות של הנושים הבלתי מובטחים ושל בעלי המניות של החברה, לצורך אישור המתווה המוצע לארגון מחדש של חובותיה הפיננסים הלא מובטחים של החברה.

תנאי ההסדר המוצע בשלו לטענת החברה לאחר דיונים שהתקיימו עם מחזיקי אגרות חוב מסדרות שונות יחד עם קרן יורק, Advisors York Capital Management Global ו-Davidson Kempner Capital Management, נושים אחרים ומוטי זיסר, מנכ"ל, נשיא וחבר בדירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה בעקיפין. במועד ביצוע ההסדר, כל החוב הבלתי מובטח של החברה יומר למניות חדשות של החברה ובאגרות חוב חדשות שיונפקו על ידי החברה.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

"אנו מאמינים כי מתווה הסדר החוב שהוגש היום לבית המשפט נועד להיטיב בראש ובראשונה עם מחזיקי אגרות החוב של החברה תוך התחשבות בכלל בעלי האינטרסים בה", אמר היום שמעון יצחקי, יו"ר הדירקטוריון. "אנו מקווים לטובת כלל הצדדים שהליך אישור הסדר החוב יהיה מהיר ככל שניתן על מנת לצאת לדרך חדשה שבה החברה תוכל להמשיך ולהשביח את נכסיה תוך בנייה ומימוש של מאגר הפרויקטים שבבעלותה והבשלת החברות הרפואיות בקבוצה".

במתווה המוצע תועבר השליטה בחברה לבעלי האג"ח ולנושים הבלתי מובטחים. ההסדר שהוגש יאפשר כיסוי מלא להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

"החברה פועלת זה מכבר לגיבוש מתווה להסדר חוב שיתרום להמשך פעילות החברה כעסק חי, זאת על מנת להציף את ערכה לטובת כלל נושיה ובעלי מניותיה", נאמר בהודעת החברה. "המתווה האמור יצור מתאם נכון יותר בין אופי פעילותה של החברה למבנה החוב שלה. המרת מרבית החוב הבלתי מובטח של החברה להון מניות תאפשר לחברה למקסם ולהציף את הערך האמיתי של נכסיה ולממשם בעיתוי האופטימלי לטובת כלל המחזיקים, וכן יסיר את המצוקה התזרימית מעל החברה שעלולה לגרום למימוש נכסים בתנאי שוק לא אופטימליים".

"החברה מאמינה כי המתווה המוצע הינו הפתרון המיטבי לסיטואציה בה היא נמצאת לשוקי הפעילות בהם היא פועלת ותשרת את כלל המחזיקים", הוסיפו באלביט הדמיה.


בעל השליטה באלביט הדמיה, מוטי זיסר | צילום: יח"צ

עיקרי המתווה שגובש כוללים ארגון מחדש של החוב, אשר מסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל, ויומר למניות חדשות של החברה, אשר יהוו לאחר הנפקתן כ-86% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

החברה תנפיק אגרות חוב חדשות בסך של 300 מיליון שקל, אשר יהיו צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן ויישאו ריבית שנתית בשיעור של 8% שתשולם על בסיס חצי שנתי החל מיום 31 בדצמבר 2013. קרן אגרות החוב החדשות תיפרע בתשלום אחד בחלוף חמש שנים ממועד הקצאתן. החברה תהא רשאית לפרוע בפירעון מוקדם את אגרות החוב ללא קנס פירעון מוקדם.

אגרות החוב החדשות תובטחנה בשעבוד שלילי, כך שהחברה לא תהא רשאית לשעבד כל רכוש או נכס של החברה בכפוף לחריגים. המניות ואגרות החוב החדשות יוקצו בין כל בעלי החוב הבלתי מובטח, באופן יחסי ליתרה (קרן, ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן) של כל ההתחייבויות למועד ביצוע ההסדר. 

המניות החדשות ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב וב-NASDAQ Stock Market. אגרות החוב החדשות יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב במועד ביצוע ההסדר.

תנאי החוב המובטח של החברה לבנק הפועלים והבטוחות שניתנו לבנק להבטחת פירעונו, יוותרו ללא שינוי ובהתאם לתנאי הסכמי ההלוואה וכתבי ההתחייבות הקיימים בין החברה לבין הבנק. החברה ובנק הפועלים מקיימים דיונים לגיבוש הסכמות בדבר תיקונים לתנאי הסכמי ההלוואה וכתבי ההתחייבות הקיימים בין החברה לבנק להצטרפותו כצד להסדר.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן