Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

אלוני חץ: הושלמה עסקת רכישת Carr תמורת 330 מיליון דולר

אלוני חץ, הנמצאת בשליטתו של נתן חץ, הודיעה היום על השלמת עסקת ההשקעה בחברת השקעות הנדל"ן Carr Properties. אלוני חץ תשקיע 330 מיליון דולר (כ-1.2 מיליארד שקל) תמורת 50% מחברה בשותפות שווה עם קרן מבית JP Morgan Chase Bank. אל החברה החדשה הועברו בנייני משרדים באזור וושינגטון לרבות חברות ניהול נכסים והיא תשלוט (88.1%) בפעילותה של Carr Properties.

ממועד ההסכם המחייב ועד השלמת העסקה, נרכשו (בהסכמת אלוני חץ) נכסים נוספים אשר חלק מתמורתם שולמה מזומן וחלקה תמורת הקצאת מניות. במקביל, החליטו אלוני חץ וקרן השקעות בנדל"ן מבית JP Morgan להגדיל את השקעתן מ- 300 מיליון דולר ל-330 מיליון דולר כל אחת.

הונה העצמי של Carr היום, לאחר מועד ההשלמה הינו 749 מיליון דולר (כולל חלק המיעוט). תמורת ההשקעה שימשה את Carr לפרוע חלק ניכר מחובותיה הפיננסיים, והונה העצמי כיום מהווה כ-75% מהיקף נכסיה.

במועד השלמת העסקה, בבעלותה המלאה או החלקית של Carr עשרים ואחת בנייני משרדים בשטח השכרה כולל של כ-243 אלף מ"ר, ששווים בספרי Carr הינו כ-821 מיליון דולר. הנכסים מושכרים לטווחים שונים למאות שוכרים, וצפויים להניב בשנת 2013 הכנסות תפעוליות נטו (NOI) בסך של כ-51 מיליון דולר. נכון לסוף יוני 2013 שיעור התפוסה בנכסים הינו כ-87%.

אוליבר קאר (מנכ"ל קאר, מימין) ונתן חץ | צילום: יח"צ

בנוסף, בבעלותה של Carr 2 בנייני משרדים בשלבי הקמה, בהיקף שטחי השכרה כולל של כ-31 אלף מ"ר ששווים כ-150 מיליון דולר, ו-2 מגרשים לפיתוח שעלותם בספריה של Carr הינה כ-11 מיליון דולר.

במועד השלמת העסקה, חתמה Carr על הסכם לרכישת 50% מהזכויות בנכס נוסף, בשטח השכרה כולל של כ-8 אלף מ"ר ובשווי כולל של 41 מיליון דולר. הנכס צפוי להניב ל-Carr בשנה הראשונה לאחר רכישתו הכנסות תפעוליות נטו בסך של כ-3 מיליון דולר. השלמת רכישת הנכס הנ"ל צפויה להתרחש ברבעון האחרון של שנת 2013 והיא מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים.

עובר למועד ההשלמה, נכנס לתוקפו הסכם עקרונות בין Carr לבין קונסורציום של בנקים בהובלתו של Wells Fargo, לפיו הועמדה ל-Carr מסגרת אשראי בהיקף של 300 מיליון דולר, כנגד התחייבות ל"שיעבוד שלילי" על נכסים בהיקף של כחצי מיליארד דולר. קו האשראי הועמד לתקופה של ארבע שנים, עם אופציה להארכה לשנה חמישית ולהגדלה ל-500 מיליון דולר כנגד הגדלת מסגרת הנכסים הלא משועבדים. קו האשראי ישמש את Carr לצורך הרחבת פעילותה.

השותפים צופים כי Carr תוכל להגיע בשנים הקרובות, באמצעות רכישה ופיתוח של נדל"ן נוסף, להיקף נכסים של מעל 1.5 מיליארד דולר, תוך התמקדות בהשקעות בסקטור המשרדים במטרופולין של וושינגטון DC. מעמדה המיסויי של Carr יהיה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) והיא תהיה מחויבת לחלק את רווחיה, בהתאם לדרישות חוקי המס בארה"ב. אלוני חץ צופה כי שיעור תשואת הדיבידנד הממוצע הרב שנתי על השקעתה ב-Carr יעמוד על כ-6%.

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן