Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

בהתאם לציפיות: בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.25%

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי ברמה של 0.25%. "ההחלטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין" כך נכתב בהחלטת הריבית של הבנק.

לפי תחזיתה של חטיבת המחקר ריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ברמה של 0.25%. תחזית הצמיחה ל-2014 ירדה ל- 2.3% לעומת 2.9% ואילו תחזית הצמיחה לשנת 2015 נותרה בעינה ועומדת על 3%.

בבנק מנמקים את ההחלטה בין השאר בהיחלשותו של השקל: "השקל נחלש החודש ב-1.6% במונחי השער הנומינאלי האפקטיבי. המשך הפיחות יתמוך בהתאוששות ביצוא ובמגזר הסחיר. מתחילת השנה נרשם פיחות של 1.3%".

בנוסף מציינים בבנק כי החודש נרשמה ירידה בסביבת האינפלציה. "סביבת האינפלציה נותרה נמוכה החודש. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה אפסית, והציפיות נותרו נמוכות ובחלקן רשמו ירידה קלה נוספת."

צילום: אריק סולטן

בהחלטת הבנק ישנה גם התייחסות אל שוק הדיור: "ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-6.8%, ונמשך הגידול ביתרת האשראי לדיור. המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המורה לבנקים להגדיל את כריות ההון מרובד 1 בהתאם להיקף האשראי לדיור. מספר העסקאות ממשיך לרדת, על רקע אי הוודאות השוררת בשוק, בין היתר לגבי תכנית מע"מ אפס לדירות חדשות".

"בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים, ובפרט נוכח אי הודאות הנמשכת, הן במשק העולמי והן לגבי הפעילות בישראל", נכתב בסיכום ההודעה.

יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות מעריך כי "החלטת בנק ישראל שלא לשנות את הריבית מבטאת את רצונו של הבנק לבחון את השפעת המהלך הקיצוני שביצע הבנק בחודשיים האחרונים בהם נקט במדיניות מוניטרית מרחיבה ובהן הפחית את הריבית בשיעור של כ-0.5%. נתוני המדד המשולב תרמו להחלטת הבנק שלא לשנות את שער ריבית השקל. החלטת הבנק צפויה לאתגר את שוק המט"ח המקומי המנסה מזה מספר ימים להתייצב מעל לרמת 3.66 שקלים ללא הצלחה."

שמואל בן אריה, מנהל המחקר בקבוצת פיוניר, אמר בתגובה כי "היה ברור כי בנק ישראל לא יבצע שום שינוי לאחר הורדת הריבית האחרונה וכי הוא ימתין לראות מה יספרו הנתונים בחודש-חודשיים הקרובים על מצב המשק, ובמיוחד נתוני האינפלציה והביקושים שעד כה, למרות כל ניסיונות בנק ישראל, לא מצליחים להתרומם. האינפלציה ב- 12 חודשים האחרונים נמצאת עמוק מתחת ליעד האינפלציה של בנק ישראל. במחסן התחמושת של בנק ישראל אזל לחלוטין נשק הריבית. מעניין מאוד לראות מה יקרה במידה ומדד המחירים לא יתרומם והביקושים יישארו נמוכים".

"מסתמן כי בנק ישראל הולך למקומות חדשים ואגרסיביים כגון אקט של הרחבה כמותית. מטרת בנק ישראל בשמירה על סביבת ריבית כה נמוכה היא להוזיל את הכסף ולגרום לציבור לצאת ולצרוך, ובכך לעודד את הכלכלה המקומית. נכון להיום הכסף הזול הולך בעיקרו לסקטור הנדל"ן ויש לשער כי ההגבלה האחרונה על שוק המשכנתאות הינה בגדר סנונית ראשונה המבשרת על הגבלות נוספות על שוק המשכנתאות, שכן הורדות ריבית של בנק ישראל לבדן תחשבנה כ"כוסות רוח למת". בסופו של יום, נראה כי סביבת ריבית נמוכה תלווה אותנו בתקופה הקרובה וכי אין חשש מהעלאת ריבית אגרסיבית".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן