Forbes Israel Logo

בזכות הזוגות הצעירים: שיא של יותר מעשור ברכישת דירות ברבעון השני

ברבעון השני של 2013 נרכשו כ-32 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר של עסקאות מאז תחילת העשור הקודם – כך עולה מסיכום הרבעון השני של 2013 בענף הנדל"ן למגורים שפרסם היום משרד האוצר.

את הגידול בעסקאות ברבעון הובילו הזוגות הצעירים, עם עליה של 30%, לאחר שני רבעונים רצופים של ירידות. גידול זה הושפע בין היתר משיווק מוגבר של קרקעות בישובים קציר-חריש ובית"ר-עילית.

מתן "מענק ירושלים" לרוכשי דירה ראשונה בעיר מצא ביטוי בגידול חד של 40% ברכישות הזוגות הצעירים באזור. הגידול במספר העסקאות בעיר ירושלים עצמה התרכז בפלח השוק של דירות יד שניה, כאשר במקביל נרשמה ירידה ברמות השכר של רוכשי דירות אלו בהשוואה לאוכלוסייה ברבעון הקודם.

ברכישת דירות ע"י משקיעים נרשם ברבעון השני גידול של 20%, שמחק את הירידה החדה שנרשמה ברבעון הקודם. יחד עם זאת, משקל המשקיעים בסך העסקאות הוסיף לרדת, לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2003. מכירת דירות ע"י משקיעים רשמה גידול חד יותר, של 33%, בהשוואה לרבעון הקודם.

צילום: אהוד כהנים

באזור ת"א ניכרת ירידה חדה במשקל המשקיעים ברכישת דירות חדשות. מאז רמת השיא שנרשמה ברבעון האחרון של 2010, אז עמד משקלם על 62%, ירד שיעור זה ל-38% בלבד ברבעון השני של 2013. במקביל, נרשמה ירידה ניכרת ברמות המחירים של הדירות החדשות הנרכשות ע"י משקיעים. ניתן להניח כי תרמו לכך הן הכבדת המיסוי על דירות להשקעה והן החמרת תנאי המימון לדירות אלו.

רכישת דירות יד שניה רשמה גידול של 23% ברבעון השני, לאחר ירידה של 13% ברבעון הקודם אשר קטעה רצף עליות של ארבעה רבעונים. בכך הגיעה רמת מכירת דירות יד שניה לרמתה הגבוהה ביותר מאז תחילת העשור הקודם.

השכר החציוני של משק בית שרכש דירה יד שניה ברבעון השני עמד על כ-11.200 שקל ברוטו בחודש) בדומה לרמתו ברבעון הקודם. בהנחה שהשכר מהווה אומד להון העצמי נמצא כי חלה ירידה במינוף של הרוכשים, ירידה הבולטת במיוחד באזור ת"א.

רכישת דירות חדשות רשמה עליה של 30% ברבעון השני, והגיעה בכך לרמתה הגבוהה ביותר מאז הרבעון האחרון של 2010. על רקע גידול זה בולט אזור רחובות עם עליה מתונה במכירות, בהמשך לירידה חדה ברבעון הקודם. יתכן ובאזור זה, אשר רשם עליה חדה ברמות המחירים של דירות חדשות (יתכן גם כתוצאה משינוי בתמהיל הדירות), היו הגבלות המימון של בנק ישראל מחודש אוקטובר האחרון אפקטיביות יותר.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.