Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

בזכות הקפה: הרווח התפעולי של שטראוס צמח ב-46%

הרווח התפעולי של שטראוס צמח ברבעון השלישי ב-46%, והגיע ל-177 מיליון שקל, כך דיווחה הבוקר החברה. ברבעון המקביל בשנה שעברה, מיד לאחר המחאה החברתית ששטפה את ישראל, היה הרווח התפעולי של החברה 121 מיליון שקל. שטראוס מדווחת גם כי הרווח התפעולי הניהולי היה 175 מיליון שקל, בהשוואה ל-139 מיליון שקל בשנה שעברה.

לפי החברה, הרווח התפעולי ברבעון השלישי הושפע לחיוב מהגידול ברווח התפעולי הניהולי של שטראוס קפה (גידול של כ-27 מיליון שקל, מתוכם 24 מיליון שקל בפעילות הקפה הבינלאומית), מצמיחה ברווח התפעולי של סברה (גידול של כ-14 מיליון שקל) ומקיטון בהפסד התפעולי של אובלה. מנגד, העלייה קוזזה כתוצאה מגידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר, שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, מקיטון במגזר תענוג והנאה ומקיטון בתוצאות מגזר בריאות ואיכות חיים.

עופרה שטראוס – עלייה של 46% ברווח התפעולי | צילום: יוסי זימר

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ-477 מיליון שקל, עלייה של 29% ביחס לנתון המקביל בשנה שעברה. הרווח התפעולי הניהולי בתשעת החודשים צמח ב-12% – ל-468 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח של 95 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת כ-86 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, גידול של כ-11.2%.

במקביל לדוחות, הודיעה החברה כי הדירקטוריון קיבל החלטה עקרונית לבצע הנפקה לציבור של איגרות חוב, על פי דוח הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 22 בפברואר 2011. בהתאם, תגיש החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בקשה לתיקון תשקיף המדף.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן