Forbes Israel Logo

בלי הפתעות: בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש אוגוסט ללא שינוי

בהתאם להערכות הודעיה הוועדה המוניטרית בבנק ישראל כי הריבית במשק תיוותר ברמה של 0.1% גם במהלך חודש אוגוסט. שיעור הריבית הנוכחי הוא הנמוך ביותר שנרשם במשק הישראלי פעם ונותר ללא שינוי מאז הכריז הבנק על ההורדה האחרונה בחודש מרץ של השנה שעברה.

בבנק ישראל מסבירים כי ההחלטה היא עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. לאור סביבת האינפלציה, ההתפתחויות בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, מעריכים בוועדה כי המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב. עם זאת, מציינים בבנק כי סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות במתינות, כאשר גם מדד המחירים לצרכן עלה בחודשים האחרונים.


קרנית פלוג. המדיניות המוניטרית תיוות
ר מרחיבה למשך זמן רב | צילום: אריק סולטן

ברקע להחלטת הוועדה המוניטרית עומדים גם מחירי הדירות שממשיכים לעלות בקצב גבוה, כאשר מלאי הדירות למכירה ממשיך לעלות. כמו כן, רמת העסקאות והיקפי המשכנתאות נותרו גבוהים. בנק ישראל מתייחס למשאל העם בבריטניה גם בהחלטתו החודש, זאת למרות שבשבועות שחלפו מאז ההחלטה הדרמטית מרבית השווקים הפיננסיים התייצבות. בבנק מציינים כי אי הוודאות לגבי השלכות תהליך הברקיסט צפויה להישאר גבוהה, וכי קרן המטבע הפחיתה בעקבותיו את תחזיות הצמיחה העולמית. החולשה שמסתמנת באירופה והצפי כי המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים צפויה להמשיך להיות מרחיבה, תרמו להחלטה של בנק ישראל לחודש אוגוסט.

"אפילו לא שקל שינוי"

ההחלטה על הותרת הריבית על כנה לא מפתיעה את המשק. "נראה כי בנק ישראל אפילו לא לשקל לרגע לבצע שינוי בריבית", הגיב להחלטה שמואל בן אריה, מנהל השקעות ראשי ישראל בקבוצת פיוניר. "הדילמה של בנק ישראל מורכבת, שכן למרות התייצבות מסוימת באינפלציה ושיעור אבטלה נמוך, נתוני הצמיחה עדיין לא מספיק טובים ויידרדרו עוד יותר אם השקל ימשיך להתחזק, מה שמצריך מדיניות מרחיבה נוספת. מנגד, מחירי הנדל"ן פשוט לא עוצרים, מה שמקשה על מדיניות מרחיבה".

בהלמן אלדובי ציינו כי הפחתת ריבית נוספת עשויה ללבות את עליית המחירים בשוק הנדל"ן, השקעה ממנה בנק ישראל מעדיף להימנע. "עם זאת, התחזקות השקל מול הדולר בימים האחרונים עשויה להדאיג את מקבלי ההחלטות, כאשר להערכתנו, במידת הצורך, בנק ישראל ישתמש בכלים מוניטריים שונים מכלי הריבית על מנת לנסות ולתמוך בשקל וביצואנים, זאת במטרה לצמצם את ההשלכות של צעדיו על שוק הנדל"ן", אמר אילן ארצי, מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.