Forbes Israel Logo

בנק ישראל: התקציב החדש יקטין את הצמיחה בשנה הבאה ב-0.7%

בדוח המוניטיארי החצי שנתי של בנק ישראל מציין הבנק כי תקציב המדינה ל-2013 ל-2014, שאושר בכנסת השבוע, צפוי למתן את הביקושים במשק. התקציב החדש ימתן הצמיחה במשק ב-2014 ב-0.7%, בעיקר בשל העלאת המסים וההפחתה בקצבאות הילדים דבר שייפגע בצריכה הפרטית ובמידה מסוימת גם בהיקף השקעות.

התקציב שאושר השבוע כוללת צמצום של תוכניות ההוצאה של הממשלה והעלאת מסים בהיקף כולל של יותר מ-30 מיליארדי שקל. "למרות מחיר זה, תוכנית להפחתת הגירעון הייתה הכרחית, שכן בלעדיה היה הגירעון צפוי להגיע כמעט ל-6 אחוזי תוצר ב-2014", כותבת מחלקת המחקר של הבנק. "דבר זה היה עלול לערער את היציבות הפיננסית של המשק, לייקר את עלותו של החוב הממשלתי ולפגוע ברמת הפעילות במשק באופן מתמשך"

תחזית הצמיחה של בנק ישראל ל-2014 היא 3.2%, כאשר אם מנקים את השפעות הזרמת הגז הטבעי, הצמיחה תעמוד על 2.5%. לשם השוואה, בחודש מרץ האחרון פרסם הבנק מסמך בו ציין כי הצמיחה בשנת 2014 תעמוד על 4%. הצמיחה ב-2013 נשארת על כנה ותעמוד על 3.8%.


הנגידה הזמנית, קרנית פלוג | צילום: מרק ישראל סלם

בהתייחסות לשוק התעסוקה מציין הבנק כי מאז הרבעון השני של 2012 חלה האטה בהתרחבות התעסוקה במשק. זאת לאחר שבשנים 2010 ו-2011 נרשם גידול בתעסוקה. עיקר ההאטה נובעת בגלל קשיים על רקע האטה בפעילות המשק וביצוא של המגזר העסקי, לצד גידול מתון בתעסוקה בשירותים הציבוריים. לפי הדו"ח, השכר הריאלי במגזר הפרטי רשם תנודתיות במחצית הראשונה של 2013 וירד במעט.

סיכום של החציון הראשון של 2013 בשוק הדיור מגלה כי במהלך החודשים ינואר-פברואר נמשכה מגמת העלייה במחירי הדירות במקביל להאטה בהתחלות הבנייה ולעלייה במספר העסקאות ובהיקפי המשכנתאות. בחודשים מארס-אפריל נרשמה ירידה קלה במחירי הדירות אך בבנק מציינים כי "עדיין מוקדם להעריך אם חלה תפנית בשוק הדיור".

הבנק שב ומזהיר מכושר הפרעון של שוק המשכנתאות. הבנק מציין בדוח כי גידול היקף המשכנתאות יחס עם עלייה בשיעור המשכנתאות בריבית משתנה ביחס לגודל ההכנסה "מגביר את רגישות כושר הפירעון של הלווים לעלייה בריבית ולהאטה בפעילות במשק, בפרט לעלייה ברמת האבטלה".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.