Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

בשורה ללווים: עלות הפרעון המוקדם של המשכנתא צפויה לרדת

בנק ישראל הולך לקראת רוכשי הדירות בעבר, ומפחית את עמלת הפרעון המוקדם. המפקח על הבנקים דודו זקן הודיע היום על שינוי נוסחת חישוב עמלת הפרעון המוקדם, במטרה כדי להקל על לווים שרוצים לפרוע את ההלוואה לפני המועד שנקבע. זקן מנטרל את מרכיב הסיכון של הלווה, כלומר העמלה לא תתחשב בריבית הגבוהה שנגבתה מלווים מסוכנים, אלא תתחשב בריבית המשכנתאות הממוצעת שהיתה ביום נטילת המשכנתא.

ישראלים רבים (בעיקר זוגות צעירים) נטלו בעבר הלוואות ברביות גבוהות מאוד, פי כמה מזו השוררת כיום. לכן, רבים רוצים למחזר את המשכנתאות או לבצע פירעון מוקדם שלה, אולם עד היום הדבר היה כרוך בעמלת פרעון מוקדם יקרה.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק


צילום: אהוד כהנים

זקן מגיש הצעה לתיקוני חקיקה בנושא עמלות פירעון מוקדם, הנגבות בעת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור (משכנתאות). התיקון המוצע מנטרל את מרכיב הסיכון של נוטל ההלוואה בחישוב עמלת הפרשי ההיוון בפירעון מוקדם של משכנתא, כך שלווים שהוערכו על ידי הבנק, ביום בו הועמדה להם ההלוואה, כלווים ברמת סיכון גבוהה, ונקבע להם שיעור ריבית גבוה יחסית, לא ישלמו הפרשי היוון בגין רכיב הסיכון.

כיום, טרם תיקון החקיקה, חישוב הפרשי ההיוון מתבסס על הריבית הממוצעת הידועה ביום הפירעון המוקדם ועל ריבית ההלוואה בפועל. מכיוון שריבית ההלוואה בפועל ניתנה בהתאם להערכת הבנקים את הלווים ואת יכולתם לפרוע את ההלוואה, נוצר למעשה הבדל בין לווים, כך שחלק מהם שנקבעה להם ריבית גבוהה מהממוצע, נאלצים לשלם עמלת הפרשי היוון גבוהה יותר מלווים שריבית ההלוואה שנקבעה להם הייתה נמוכה מהממוצע. 

על פי התיקון המוצע, הריבית הממוצעת לחישוב הפירעון לא תושווה לריבית ההלוואה הנפרעת, אלא תושווה לריבית הממוצעת על המשכנתאות כפי שהייתה ידועה ביום נטילת המשכנתא.

חישוב פירעונות מוקדמים של משכנתאות שניתנו לפני כניסת התיקון לתוקף, בהם ריבית ההלוואה נמוכה מהריבית הממוצעת הידועה ביום נטילת המשכנתא, יישאר בנוסחה הישנה. הצעת התיקון גובשה לאחר דיון שהתקיים בנושא בוועדת הכלכלה של הכנסת, בעקבות פנייה של ד"ר דני בן-שחר מהטכניון.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן