Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

גופים מוסדיים ישקיעו בשמן 23 מיליון שקל תמורת 4.87% מהחברה

לפני פחות משבוע הודיעה שמן כי תזדקק ל-6 מיליון דולר נוספים לצורך השלמת מבחני ההפקה בקידוח "ים 3". היום הודיעה החברה כי התקשרה במספר הסכמים נפרדים עם מספר גופים מוסדיים, במסגרתם תקצה החברה למשקיעים "מניות חסומות". 

המשקיעים התחייבו בתמורה להשקיע בחברה במצטבר סכום של 23,038,600 שקל – 6.5 מיליון דולר (מחיר של 92.31 אגורות למניה) כנגד הקצאה מצטברת של 24,957,859 מניות רגילות של החברה.

בשמן מסרו כי התחייבות המשקיעים הנה נפרדת, וכי ההסכמים אינם מותנים אחד בשני ו/או
בהיקף גיוס מינימאלי מצטבר. המניות הרגילות תוקצינה על ידי החברה במסגרת הצעה פרטית, ותהיינה כפופות למגבלות החסימה לפי חוק ניירות ערך.

יו"ר שמן, גבי אשכנזי | צילום: תומר ורון

הסכומים האמורים צפויים כאמור להשלים את מימון חלקה של החברה בתקציב המשוער לביצוע מבחני ההפקה. סה"כ המניות הרגילות שתוקצינה מהוות 4.87% מהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של החברה ו-4.06% מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה בדילול מלא.

החברה תפנה לבורסה בבקשה לקבלת אישורה לרישום למסחר בבורסה של המניות הרגילות. כל אחד מבין ההסכמים מותנה בקיומם של אישור ההסכם הרלוונטי על ידי דירקטוריון החברה וקבלת אישור הבורסה.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן