Forbes Israel Logo

דודו זקן: הבנקים יצטרכו לבצע צעדי התייעלות משמעותיים

 

"הפער בין יעילותם של התאגידים הבנקאיים בישראל לבין יעילותן של מערכות בנקאות במדינות OECD מעלה צורך בצעדי התייעלות משמעותיים", כך כותב היום המפקח על הבנקים דודו זקן בסקירה השנתית אודות מצב הבנקים בישראל נכון לשנת 2011.

זקן מציין כי "חשוב כי הבנקים יהיו קשובים לרחשי הציבור, וינקטו צעדים שיגבירו את האיכות והתחרותיות בשירותים הבנקאיים. לנוכח פער בין יעילותם התפעולית של התאגידים הבנקאיים בישראל לבין יעילותן של מערכות בנקאות במדינות OECD עולה צורך בצעדי התייעלות משמעותיים. שיפור ביעילות התפעולית יאפשר לתאגידים הבנקאיים להציע ללקוחותיהם שירותים ומוצרים פיננסיים בעלויות נמוכות מאלו הנהוגות כיום, בלי שהדבר יפגע ביציבותם ובאיכות השירות והמוצרים שהם מספקים לציבור בישראל".

דודו זקן | צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת

לפי הדו"ח, ההתפתחויות השליליות במערכת הפיננסית הגלובלית, על רקע התמשכותו של משבר החובות באירופה והמשך ההאטה בצמיחה העולמית, הביאו לסיכונים רבים יותר למערכת הבנקאות בישראל. את הסיכון בסביבת הפעילות הבנקאית העלו גם גורמים מקומיים – בהם ירידות תלולות של שערי המניות, עלייה של מרווחי הסיכון, ירידה ביכולת למחזר חובות בשוק החוץ-בנקאי, בעיקר בקבוצות העסקיות הגדולות ובחברות הנדל"ן, וכן התגברות החששות הגיאופוליטיים באזור.

המפקח על הבנקים מציין כי למרות ההתפתחויות, צמח המשק הישראלי ב-2011 בשיעור של 4.7% – קצב מהיר ביחס למדינות המפותחות – ומערכת הבנקאות המשיכה להציג רווחיות נאותה ושיפור בהלימות ההון ולשמור על יציבותה ועמידותה. עם זאת, במהלך השנה התמתן קצב הצמיחה הרבעוני, וירד משיעור של 5.1% ברבעון הראשון לשיעור של 3.1% ברבעון האחרון של השנה. מגמה זו נמשכה גם ברבעון הראשון של 2012 והשליכה לרעה על הפעילות הבנקאית.

לדברי זקן, "בפני הבנקים בישראל ובעולם ניצבים אתגרים משמעותיים, וסיכונים לא מבוטלים ממשיכים להעיב על הסביבה המקומית והגלובלית ומשפיעים על התוצאות העסקיות של הבנקים. חוסנה של מערכת הבנקאות בישראל עמד לנו בתקופת המשבר הגלובלי האחרון, בעוד שבמשקים אחרים בעולם גבה מחירים כבדים – בהם התמוטטות של בנקים, תוך גרימת הפסדים למפקידים, והגדלת הגירעונות הממשלתיים לצורך חילוץ בנקים מכשל, תוך פגיעה בצמיחה הכלכלית".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.