Forbes Israel Logo

דוחות הרבוע הכחול נדל"ן: הרווח הנקי עלה ב-152% ל-218 מיליון שקל

חברת הרבוע הכחול נדלן פרסמה הבוקר את תוצאותיה לשנת 2012. על פי הדוח, הרווח התפעולי של החברה בכ-24% ל-354 מיליון שקל. זרוע הנדל"ן של קבוצת הרבוע הכחול רשמה ב-2012 עלייה של 2.8% ל-214 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה בשנת 2012, הסתכם לסך של 218.4 מיליון שקל לעומת 86.5 מיליון שקל, גידול של 152.3%. 

החברה מסבירה כי הגידול  ברווח התפעולי השנתי נובע בעיקר מהשינוי בשווי הוגן של נדלן להשקעה וכן מרווח בסך של כ-19.6 מיליון שקל בגין ירידה בשיעור האחזקה בחברת המגורים ומהעלייה בהכנסות מדמי שכירות.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

את הגידול בהכנסות מדמי שכירות מנמקים ברבוע הכחול נדל"ן בעיקר בהשכרת שטחי מסחר חדשים ובעיקרם המרכז המסחרי בקריית השרון – נתניה וכן בשל עליית המדד. עוד עולה מהדוח כי ה-NOI בשנת 2012 הסתכם לכ-210.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-205.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה, גידול של כ-2.7% הנובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות.

זאב שטיין, מנכ"ל הרבוע הכחול נדל"ן | צילום: איציק בירן

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על סך של כ-1.5 מיליארד שקל נכון ל-31 בדצמבר 2012 ומהווה כ-36% מסך המאזן. 

החברה מעדכנת כי בתחילת 2013 חתמה על בהסכם למכירת מחצית מזכויותיה במקרקעין ובפרויקט הקמת בניין קומברס ברעננה תמורת 36 מיליון שקל. בנוסף ישולם לחברה סכום של כ- 15 מיליון שקל תמורת השתתפות הראל בהוצאות הקמת הפרוייקט עד למועד החתימה על ההסכם. כמו כן, החברה תהיה זכאית לתמורה נוספת בגין זכויות בנייה נוספות שטרם נוצלו בפרוייקט בהיקף של 2,500 מ"ר. 

פרויקט קומברס הינו פרוייקט על קרקע בסמוך לצומת רעננה צפון המורכב ממבנה בן 16 קומות, בהיקף של כ-23,000 מ"ר, מרתף וחניונים בשטח של כ-2,300 מ"ר. הפרויקט יוקם עבור חברת קומברס אשר התחייבה לשכור את המבנה לתקופה של 10 שנים עם אופציה ל-3 תקופות הארכה המסתכמות לסך של- 5 שנים. עלות הקמת המבנה מוערכת בכ-200 מיליון שקל. 

לאחר פרסום דוחות החברה, אמר זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן: "רבוע נדל"ן מסכמת היום עוד שנה מוצלחת ואינטנסיבית מאד, שעיקרה רווחיות שיא, התרחבות וצמיחה. כבר בתחילת השנה הבאה אנו צפויים לראות הכנסות ראשונות מהפרויקטים החדשים והתרחבות ניכרת במגוון השוכרים והיקף הנכסים של החברה".

חברת הרבוע הכחול נדלן הודיעה היום כי תעניק לשטיין מענק של 532,668 שקל בגין שנת 2012. כמו כן הודיעה החברה כי תשלם דיוידנד של 3.9 שקלים למניה. 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.