Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

דוחות סאני: הפסד של 1.5 מיליארד שקל והערת "עסק חי"

הפסד של 1.5 מיליארד שקל ברבעון והערת "עסק חי" – כך מסכמת חברת סאני, שבשליטת איש העסקים אילן בן דב, את תוצאות הרבעון השני לשנת 2012.

את הרבעון השני של השנה סיימה סאני עם הפסד תפעולי של 1.3 מיליארד שקל, אל מול רווח של 271 מיליון שקל שרשמה ברבעון המקביל בשנת 2011. זאת, גם לאור צניחה של 21% בהכנסות, מ-2 מיליארד שקל ל-1.6 מיליארד שקל. ההפסד הנקי של החברה, כאמור, הגיע ל-1.5 מיליארד שקל, אל מול רווח נקי של 64 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בתקופת הדוח רשמה החברה הפסדים תפעוליים מתחום פעילות פרטנר, מתחום פעילות המפעילים הסלולאריים ומאחרים בסך של כ-1.2 מיליארד שקל, לאחר ירידת ערך מוניטין בסך 1.5 מיליארד שקל והפחתות של נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישת פרטנר.

על פי סאני, נכון ל-30 ביוני, היה לה גירעון בהון העצמי של כ-256 מיליון שקל, גירעון בהון החוזר של כ-276 מיליון שקל ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כמיליון שקל. סמוך למועד פרסום הדוח שוויים בבורסה של סך נכסי החברה הינו כ-128 מיליון שקל, ומנגד לחברה התחייבויות בנקאיות וחוץ בנקאיות בסך של כ-283 מיליון שקל.

עדיין מחפש רוכש? אילן בן דב | צילום: יוסי זליגר

בדוח ציינה החברה גם את הערת "עסק חי" שהוצמדה על ידי רואי החשבון לתוצאותיה. "קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'. בהתאם למפורט להלן ולאור אי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה, קיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב ולבנק, שהעמיד לחברה אשראי, במהלך השנה הקרובה", נכתב.

סאני שולטת בסקיילקס, ופעילותה מתמקדת בשתי זרועות: האחת פעילות הסלולר באמצעות השליטה בפרטנר, והשנייה יבוא ושיווק מכשירי סמסונג בישראל.

בחודש יוני האחרון חתמה סאני על הסכם למכירת מרבית אחזקותיה בחברות הבנות סקיילקס ופרטנר לתאגיד האצ'יסון הסיני, תמורת 125 מיליון דולר, אולם לפני כ-10 ימים הודיע התאגיד כי הוא מבטל את העסקה, ככל הנראה בשל ירידת הערך של מניות פרטנר מאז נחתם ההסכם.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן