Forbes Israel Logo

דוחות פרטנר: הרווח התפעולי ירד ב-16% ל-865 מיליון שקל

חברת התקשורת פרטנר פרסמה היום את תוצאותיה לשנת 2012. על פי הדוח, הרווח התפעולי של פרטנר בשנה החולפת הסתכם ב- 865 מיליון שקל, ירידה של 16% לעומת השנה הקודמת. 
הרווח הנקי של החברה ב-2012 הסתכם ב-478 מיליון שקל, עלייה של 8% לעומת השנה הקודמת. הכנסות החברה בשנה החולפת הסתכמו ב-5.5 מיליארד שקל, עלייה של 20% לעומת 2011. 

עוד עולה מהדוח כי ההכנסה הממוצעת של פרטנר ממנוי סלולר ירדה ב-2012 ב-13% והסתכמה ב-97 שקל. בסוף השנה החולפת בסיס המנויים הסלולרי של החברה הסתכם ב-3 מיליון אנשים. נתח השוק של החברה, נכון לסוף שנת 2012 מוערך בכ- 29% בהשוואה לכ- 32% בסוף השנה שעברה. שיעור הנטישה עלה ברבעון הרביעי של 2012 ל- 10.9% לעומת 10.4% ברבעון השלישי. 

למרות ירידה משמעותית בהכנסות, החברה מדווחת על תזרים חזק של 1.25 מיליארד שקל. במקביל דווח על צמצום של החוב נטו של החברה בסך של כ- 827 מיליון שקל. 


חיים רומנו, מנכ"ל פרטנר | צילום: יח"צ

הכנסות פרטנר מציוד ב-2012 הסתכמו ב-932 מיליון שקל. מדובר בירידה של 47% בהשוואה ל- 1,774 מיליון שקל בשנת 2011. לטענת החברה, הקיטון משקף בעיקרו ירידה משמעותית בכמות המכשירים שנמכרו, אסטרטגיית החברה להקשיח את תנאי התשלום בעת המכירה, וירידה בביקושים. והפסקת מתן הנחות ותנאים משופרים ללקוחות הרוכשים מכשירים חדשים.

במהלך הרבעון הרביעי של 2012, המשיכה החברה ביישום מהלכי ההתייעלות ובהתאמת מבנה ההוצאות שלה לרמת ההכנסות החדשה. במסגרת תהליכי ההתייעלות, החברה פיטרה כ-700 עובדים ברבעון הרביעי של השנה החולפת. סך כל המשרות שצומצמו במהלך 2012 הסתכם ב-5 משרות, ירידה של 32% ממצבת כוח האדם של החברה. מספר העובדים נכון לסוף דצמבר 2012 הסתכם ב- 5,396.

בהתייחסו לתוצאות הרבעון הרביעי ולשנת 2012 אמר היום חיים רומנו, מנכ"ל פרטנר: "בשנת 2012, רמת התחרות בשוק התקשורת הישראלי התעצמה מאוד וכתוצאה מכך שחיקת המחירים המשמעותית בשוק השפיעה על התוצאות העסקיות של החברה, כפי שבאות לידי ביטוי בדוחות הכספיים. מגמות אלו נמשכות בחודשים הראשונים של שנת 2013. יחד עם זאת, אנו שומרים על תזרים מזומנים חופשי חזק, תוך המשך השקעה ופיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות בשוק הסלולר. כמו כן, נקטנו במהלכי התייעלות משמעותיים אשר מיתנו את השפעת מגמות אלו על השחיקה ברווחיות החברה".

מנהל הכספים הראשי בפרטנר זיו לייטמן הוסיף: "התחרות ושחיקת המחירים המהותית, שהשפיעו לרעה על התוצאות הכספיות שלנו ברבעון הרביעי של שנת 2012,ממשיכות ברבעון הראשון של 2013 ועלולות להימשך במהלך השנה, דבר העלול להשפיע מהותית לרעה על התוצאות הכספיות שלנו ברבעון הראשון של 2013 ובהמשך".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.