Forbes Israel Logo

דוחות 2016, ADO Group: רווח שיא של 1.6 מיליארד שקל

עונת הדוחות מביאה היום את פרסום ביצועיה של חברת האחזקות מתחום הנדל"ן המניב, איי די או גרופ, לשנת 2016. החברה, המוחזקת על ידי שיכון ובינוי (40%), הראל (19%), הפניקס (10%) ומיטב-דש (6.5%), יכולה לסכם את 2016 כשנה מוצלחת למדי, כשהיא רושמת רווח שיא של 1.65 מיליארד שקל ב-2016, וצמיחה של כ-43% בהכנסות השנתיות, שהסתכמו בכ-466 מיליון שקל (לעומת כ-326 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד). הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהגידול בנפח פעילות החברה כתוצאה מהשלמת עסקאות בהיקף כולל של כ-2,950 יחידות דיור במהלך השנה, מגידול בהכנסות מנכסים דומים של כ-6% וממכירת 109 יחידות של דירות קונדו.

שלמה זוהר, מנכ"ל איי די או גרופ: "2016 הייתה השנה המוצלחת ביותר של איי די או, אותה סיימנו ברווח שיא של 1.6 מיליארד שקל. במהלך השנה הגדלנו את פורטפוליו הנכסים שלנו בברלין לכ-18,700 יחידות דיור, ובמקביל ההכנסות משכירות בנכסים הקיימים גדלו בכ-6%", שיעור גידול גבוה מהממוצע בענף.

"2016 הייתה השנה המוצלחת ביותר של איי די או". זוהר | צילום: סיון פרג'

הרווח הגולמי לשנת 2016 הסתכם בכ-323 מיליון שקל, לעומת כ-240 מיליון שקל אשתקד – גידול של כ-34%. הגידול ברווח הנקי (1.65 מיליארד שקל, כאמור) בהשוואה לרווחי 2015 (460 מיליון שקל) נבע בעיקרו מהגדלת פעילות החברה, וכן משערוך של כ-1.5 מיליארד שקל (נטו) בשווי הנכסים, בהתאם להערכת שווי שנערכה על ידי CBRE (מעריכי שווי חיצוניים ובלתי תלויים).

ה-FFO של ADO Properties (תזרים המזומן מפעילות החברה השוטפת, ללא השפעת אירועים חד-פעמיים), הסתכם בשנת 2016 בכ-43.5 מיליון אירו, לעומת כ-30.7 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-42%. יתרת המזומנים ליום 31.12.2016 (כולל פיקדונות) עומדת על סך של כ-894 מיליון שקל. עוד נכון לאותו תאריך, שווי תיק הנכסים של החברה עומד על כ-2.3 מיליארד אירו וכולל כ-18,700 יחידות במרכז ברלין.

"אנחנו מסכמים שנה נוספת של מצוינות תפעולית ופיננסית בפעילות שלנו, כמובילים בשוק הנדל"ן למגורים בברלין, ומביטים בסיפוק ובגאווה על קצב הצמיחה של החברה והאמון ששוקי הון בארץ ובחו"ל נותנים בו", אמר משה לחמני, יו"ר איי די או גרופ, לאחר פרסום הדוחות. "המיקומים המרכזיים ואיכות הנכסים שלנו תרמו תרומה משמעותית לגידול בפעילות השנה, שהתבטא ברווח שיא של כ-1.6 מיליארד שקל. החברה ממשיכה להתקדם במתווה האסטרטגי שלה על מנת להגיע ל-30,000 יחידות דיור בשנת 2020". לאחר תאריך המאזן המשיכה החברה בצמיחה וביצעה רכישות נוספות של כ-581 יחידות דיור ומסחר בעלות כוללת של כ- 124.2 מיליון אירו לשווי הנדל"ן.

כחלק מפעילויותיה של החברה לשפר את מבנה החוב שלה במהלך השנה, ניתן לציין גם את הנפקת סדרת האג"ח החדשה שלה בפברואר 2017, סדרה ח', בעלת משך חיים ממוצע של כ-6.8 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2023-2025, בסכום של כ-389 מיליון שקל. "ההנפקה המוצלחת של סדרת אג"ח ח' משקפת את האמון של שוק ההון בפעילות החברה בגרמניה, ותאפשר לנו לצמוח בקצב גבוה גם ב-2017", אמר על ההנפקה המנכ"ל שלמה זוהר. "במהלך 2016 ביצענו רכישה עצמית של מניות בהיקף כולל של כ-415 מיליון שקל במזומן לבעלי המניות", הוא הוסיף.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.