Forbes Israel Logo

דיוויד גילה אסר על הבנקים לשתף פעולה בתחום הכספומטים

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיוויד גילה, הורה היום על הפסקת פעילות משותפת של הבנקים הגדולים בישראל (בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט הבנק הבינלאומי ובנק מזרחי) בתחום הכספומטים. זאת, בעקבות מסקנה אליה הגיע לאחר בדיקה מעמיקה של השוק, כי הפעילות המשותפת של הבנקים עלולה לפגוע באופן ממשי בתחרות בתחום הכספומטים בישראל.

פעילותם המשותפת של הבנקים הגדולים בתחום הכספומטים התבצעה עד היום באמצעות חברת שב"א (שירותי בנקאות אוטומטיים), שמוחזקת ונשלטת על ידי הפועלים, לאומי, דיסקונט והבנק הבינלאומי. בין יתר פעילותיה, שב"א מחזיקה ומתפעלת מכשירי כספומט הפזורים ברחבי הארץ. הפטור המקורי מאישור הסדר כובל ניתן לבנקים לפני עשור, ולאחר מספר הארכות שניתנו בעבר קבע כעת הממונה כי שב"א תמכור את כל מכשירי הכספומט שברשותה בהליך מכירה הכפוף לאישור הממונה, במטרה להבטיח כי הכספומטים יופעלו באופן תחרותי.

לצד הכספומטים המופעלים על ידי שב"א, לבנקים הגדולים כספומטים משלהם הפזורים גם הם ברחבי הארץ בסמוך לסניפי בנקים ושלא בסמוך אליהם.

על פי רשות ההגבלים, לאחר בדיקה מעמיקה של השוק נמצא כי שיתוף הפעולה של הבנקים בהפעלת כספומטים, דרך שב"א, עלול לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בתחום הכספומטים. בהקשר זה, מצאה רשות ההגבלים העסקיים כי מספר הכספומטים בישראל קטן בהשוואה עולמית בהתאם, ולכן החליט הממונה שלא לאפשר לשב"א להמשיך ולפעול בתחום הכספומטים.

עוד החליט הממונה להאריך היום את הפטור שניתן למס"ב ("מרכז סליקה בנקאי"). מס"ב היא מערכת המאפשרת העברת כספים בין הבנקים לבין עצמם, כגון תשלומים בגין עסקות, ותשלום משכורות. הממונה התנה את מתן הפטור בשורה ארוכה של תנאים שנועדו להבטיח שפעילותה לא תפגע בתחרות. בפרט, נאסר על מס"ב לגבות ממצטרפים חדשים למערכת שלה תשלומים העולים על העלות של מס"ב, נאסר על מסב לחלק רווחים לבעליה (הבנקים), נאסר על הבנקים להעביר בינהם מידע רגיש, מס"ב חויבה להעניק גישה לכל בנק מתחרה, כגון בנקים קטנים שאינם שותפים במס"ב, או בנקים חדשים שייכנסו לשוק ולכל קופת גמל בתנאים שווים לאלה שמקבלים הבנקים הגדולים הבעלים במס"ב. הפטור ניתן לשלושה חודשים, שבמהלכם רשות ההגבלים העסקיים תוכל להמשיך ולבדוק לעומק אם יש תנאים נוספים שיש להטיל על החברה, הנחוצים לשמירה על התחרות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.