Forbes Israel Logo

דיסקונט: הרווח הנקי השנתי ירד ב-5% ל-802 מיליון שקל

זינוק של 257% בתשלום המס על הרווחים, בשל החלטת ועדת טרכטנרבג, הביא את בנק דיסקונט לירידה של 5.3% ברווח הנקי – מ-847 מיליון שקל בשנת 2011 ל-802 מיליון שקל בשנה האחרונה, כך עולה מן הדוחות השנתיים של הבנק שפורסמו הבוקר. ללא ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי היה הרווח בשנת 2012 מסתכם ב-875 מיליון שקל, עלייה של 3.3% לעומת 2011.

התשואה להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה בשנת 2012 לשיעור של 7.1% לעומת 8.2% ב-2011. ללא ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי התשואה בשנת 2012 היתה מגיעה לשיעור של 7.8%. 

מנכ"ל הבנק, ראובן שפיגל | צילום: יח"צ

על פי דיסקונט, לתוצאות הקבוצה בשנת 2012 תרמו ירידה של 52 מיליון שקל בהוצאות בגין הפסדי אשראי; עלייה של 320 מיליון שקל בסך כל ההכנסות שאינן מריבית, שהושפעה בעיקר מעלייה של 254 מיליון שקל בהכנסות מימון שאינן מריבית, עלייה של 15 מיליון שקל בעמלות ועלייה בהכנסות אחרות, שהושפעה מגידול ברווחי הקופה לפיצויים בסך של 137 מיליון שקל.

מנגד, בתוצאות פגעו ירידה של 158 מיליון שקל בהכנסות מריבית נטו, עלייה באחזקה ופחת בניינים וציוד בסך של 44 מיליון שקל ירידה בהוצאות אחרות בסך של 40 מיליון שקל.

גורם נוסף שפגע בתוצאות החברה היה ההפרשה של מסים על הרווח. על פי הבנק, ההפרשה צמחה מ-144 מיליון שקל בשנה שעברה ל-407 מיליון שקל, בעקבות תיקוני החקיקה שהתקבלו בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג, ומירידה בהפרשה למסים בשנת 2011 בסך של 95 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.