Forbes Israel Logo

הבורסה ננעלה ביציבות: פרטנר נפלה ב-3.9% לאחר פרסום הדוחות

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום ביציבות עם נטיה לירידות קלות על רקע המשך הדיונים בוועדת הכספים בנושא חוק הריכוזיות. פרטנר ריכזה תשומת לב לאחר שפרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2013. כמו כן בשמונה וחצי הגיש נציב תלונות ציבור ליו"ר הכנסת את דו"ח תלונות הציבור ל-2012. בוועדת הכלכלה ידונו היום בעליית מחירי החשמל.

מדד ת"א 25 ננעל ללא שינוי כמו גם מדד ת"א 100. מניות הבנקים נסחרו בעלייה של 0.2%. מדד התקשורת נחלש ב-1.1% ומדד הגז והנפט איבד 0.2% מערכו.

חברת פרטנר ממשיכה לסבול מהתחרות בשוק הסלולר: על פי הדו"ח שפרסמה החברה הבוקר, צנח ברבעון הראשון של השנה הרווח הנקי שלה ב-79%, ל-31 מיליון שקל. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל, ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. על פי הדו"ח, הרווח התפעולי של פרנטר הסתכם ב-95 מיליון שקל, ירידה של 62% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. תזרים המזומנים החופשי של החברה עמד על 203 מיליון שקל, קיטון של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מניית החברה נופלת כעת ב-4.8%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של חברת נכסים ובנין הסתכם ברבעון הראשון של 2013 בכ- 72 מיליון שקל, לעומת כ-211 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2012 (ירידה של 66%) – כך עולה מדוחותיה הכספיים של החברה אשר פורסמו הבוקר. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה משערוך נמוך יותר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד של נדל"ן להשקעה בארה"ב. ההכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו ברבעון הראשון של 2012 בכ-3 מיליון שקל לעומת כ-132 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון של 2013 אוכלסו דירות בודדות בלבד. מניית החברה עולה כעת ב-2.35%.


מנכ"ל פרטנר, חיים רומנו | צילום: יח"צ

גם כלל ביטוח פרסמה דוחותיה: הרווח הנקי לאחר מס המיוחס לבעלי מניות כלל ביטוח ירד ב-24% ועמד ברבעון הראשון של 2013 על כ-104 מיליון שקל, לעומת כ-137 מיליון שקל אשתקד. כך עולה מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה הבוקר.

החברה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח כולל לפני מס מפעילות ביטוח של כ- 219 מיליוני שקל, בהשוואה לכ-193 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%. סה"כ הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח הסתכמו בסוף רבעון 1 2013 בכ-135 מיליארד שקל לעומת כ-132 מיליארד שקל בסוף שנת 2012. מניית החברה נחלשת כעת ב-0.5%.

שמענו את עמדתם של כל הגורמים הרלוונטיים לנושא ולא נמצא ולו מומחה אחד אובייקטיבי" – כך אמר היום בפתח דיון נוסף על פרק הפירמידות בחוק הריכוזיות יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), בתגובה לדרישת ח"כים לשמוע חוות דעת של מומחים נוספים. "הוועדה קיימה דיונים ממושכים בחוק הריכוזיות וטרם סיימה את העבודה עליו. כל הדיונים פתוחים לחלוטין לציבור ולתקשורת", הוסיף.

סלומינסקי סיפר כי "מקרב בעלי שליטה היחיד שהגיע הוא נתן חץ ונתנו לו את הזמן הנדרש להציג את עמדתו. הדיון עדיין פתוח ויש עוד דברים רבים שטרם גובשו ואני חוזר ומזמין את כל מי שיש לו מה לומר בעניין לבוא ולהציג את משנתו בעניין. צריך לזכור שהמשותף לכולנו, קואליציה כאופוזיציה, שאנחנו מעוניינים לקדם את חוק הריכוזיות ויפה שעה אחת קודם. חוק הריכוזיות ייטיב עם הציבור, יגביר את התחרות ויוריד את יוקר המחייה".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.