Forbes Israel Logo

הדוח השנתי של רשות ני"ע: 28 חברות ביקשו הסדר חוב ב-2012

בשנת 2012 פתחו כ-28 תאגידים במשא ומתן עם מחזיקי אגרות החוב, כך עולה מהדוח השנתי של הרשות לניירות ערך באשר להסדרי חוב. הרשות מעריכה כי בשנים 2013 ו-2014, היקף החברות הפותחות במגעים עם מחזיקי אג"ח לצורך גיבוש הסדר יישאר בעינו.

הבוקר הגיש יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2012 לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים. הדוח מציג פעילות ענפה של הרשות להגנה על המשקיעים, לפיתוח השוק המקומי ולהגברת אמון הציבור בשוק ההון.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

הסוגיה של הסדרי חוב מדאיגה גם נוכח מספר החברות עם הפניית תשומת לב והערת עסק חי. בשנה האחרונה מספר החברות עם הערת עסק חי גדל מ-55 ל-89. כמו כן, כ- 180 חברות (שליש מהחברות הנסחרות בבורסה) כוללות הפניית תשומת לב או הערת עסק חי. הנתון המדאיג מצביע למעשה על החשיפה הגדולה שיש למשקיעים ועל העובדה שההשקעות בשווקים הריאליים והפיננסים חשופות עדיין לסיכונים לא מעטים, בעיקר בשל העובדה שישראל חשופה להתפתחויות הכלכליות בעולם ונמצאת במצב שביר נוכח הגרעון התקציבי שיש לכסותו.


פרופ' שמואל האוזר | צילום: משרד האוצר

"שערי הריבית הנמוכים והעובדה שהם במגמת ירידה, מגבירים את התיאבון לסיכון, בדומה, אולי, לימים שלפני המשבר ב-2008", אמר האוזר. "ישראל חשופה להתפתחויות הכלכליות בעולם ונמצאת במצב שביר נוכח הגרעון התקציבי שיש לכסותו".

ירידה של 30% בהנפקת מניות ב-2012

מהנתונים של ני"ע בנוגע למצב שוק ההון בישראל, עולה כי נכון לסוף שנת 2012 רשומות למסחר בבורסה 611 חברות, מתוכן 72 חברות שהנפיקו אג"ח בלבד. בשנה זו, חל קיטון בהיקף גיוסי ההון והחוב בשוק ההון המקומי. המגזר העסקי בישראל גייס כ-2.8 מיליון שקל במניות בשנה זו וזאת בהשוואה לכ-4 מיליון ששקל שגויסו בשנה הקודמת. ברכיב האג"ח גויסו 25.5 מיליון שקל באגרות חוב, בהשוואה לכ-32 מיליון שקל בשנה הקודמת, ירידה של 20.3%

כמו כן, מסתמן גידול בכספי הציבור המושקעים בקרנות נאמנות ובתעודות סל: שווי הנכסים שהוחזקו בקרנות הנאמנות נכון לסוף שנת 2012 הסתכם בכ-170.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-142.3 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2011. שווי החזקות הציבור בתעודות סל בסוף שנת 2012 הסתכם בכ-68.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-56.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2011.

הקמת ועדה להגדלת המסחר בבורסה

הרשות הודיעה היום כמו כן על מינוי ועדה ציבורית בראשות פרופ' בן-חורין שתפעל לפיתוח ושכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה. "שיפור הנזילות הוא תנאי הכרחי לפיתוח השוק הראשוני, ולהגדלת הנגישות של שוק ההון כחלופה לגיוס מקורות הון על ידי המגזר העסקי", ציין האוזר.

שוקי ההון בעולם חוו בשנים האחרונות טלטלות סוערות. המשבר הפיננסי שפרץ בשנת 2008 טרם חלף, והשלכותיו ניכרות עדיין בכלכלה המערבית. אחד מתוצרי המשבר, על פי הרשות, הוא ירידה עקבית בהיקפי המסחר בבורסות ברחבי העולם. כמוהם גם הבורסה בישראל, והרשות מציינת כי "בארבע השנים האחרונות ישנה תופעה של קיטון במחזורי המסחר".

הוועדה תבחן בין היתר השקת מוצרים פיננסיים חדשים; מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה; שיטות מסחר ופקודות מסחר; מבנה עמלות מסחר; הקמת מאגר השאלות לניירות ערך; ועידוד משקיעים זרים. בראש הוועדה יעמוד פרופ' משה בן-חורין, ויהיו חברים בה פרופ' אבי וואהל, יהודה בן אסייאג, דוד ברוך, יורם סירקיס, רובי גולדנברג, הילה בן חיים, איציק שורקי וד"ר גיתית גור גרשגורן.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.