Forbes Israel Logo

ההאטה בשנת 2012: המשק הישראלי צמח רק ב-3.3%

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2012 ב-3.3%, בהמשך לעלייה של4.6% בתוצר בשנת 2011 ועלייה של 5.0% בשנת 2010. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בדיקת נתונים מנוכי עונתיות על התפתחות התוצר לפי רבעים, מראה כי ברבע השלישי של שנת 2012 גדל התוצר ב-2.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.1% ברבע השני ו-3.0% ברבע הראשון של 2012. נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים.  

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

האוכלוסייה בישראל גדלה בשנת 2012 ב-1.8%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-1.5% לאחר עלייה של 2.7% בשנת 2011. התוצר לנפש בשנת 2012 הסתכם ב 117.6 אלף שקל במחירים שוטפים. לשם השוואה, לפי נתוני OECD עלה השנה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-0.7% בממוצע.

ראש הממשלה נתניהו (מימין) ושר האוצר שטייניץ. נתונים מאכזבים | צילום: רויטרס

בשנת 2012 עלתה ההוצאה לצריכה פרטית ב-2.8%, לאחר עלייה של 3.8% ב-2011. בשל גידול האוכלוסייה ב-1.8% עלתה ההוצאה לצריכה פרטית לנפש ב-0.9%. ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימא לנפש ירדה ב-4.2% וההוצאה לצריכה שוטפת (סך הצריכה למעט מוצרים בני קיימא) לנפש עלתה ב-1.4%.

ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה השנה ב-3.7%, בהמשך לעלייה של כ-2.9% ב-2011. העלייה בהוצאה לצריכה ב-2012 משקפת עלייה של 4.4% בהוצאה לצריכה אזרחית ועלייה של 1.7% בצריכה הביטחונית.

ההשקעות בנכסים קבועים עלו השנה ב-3.7%, לאחר עלייה של 16.0% בשנת 2011. העלייה ב-2012 מורכבת מעלייה בהשקעות בבנייה למגורים, בבנייה שלא למגורים, בהשקעות בנכסים לא מוחשיים ובהשקעות במכונות וציוד ומירידה בהשקעות בכלי תחבורה.

כמו כן, עלה יצוא הסחורות והשירותים בשיעור של 1%, לאחר עלייה של 5.5% ב-2011. התפתחות זו הושפעה מירידה של 22.1% ביצוא יהלומים – ללא יהלומים עלה היצוא ב-4.2% לאחר עלייה של 4.1% בשנת 2011. ההכנסה המקומית הגולמית הריאלית המביאה בחשבון את השפעת השינויים בתנאי הסחר הבינלאומי על ההכנסה – עלתה בשנת 2012 ב-0.7% יותר מהעלייה בתוצר, עקב שיפור בתנאי הסחר.

שר האוצר, יובל שטייניץ, בירך דווקא על נתוני הצמיחה אשר "מציבים אותה במקום טוב ביחס ליתר מדינות המערב, זאת בד בבד עם המשך הגידול בייצוא ובהשקעות במשק", כדבריו.

שר האוצר העריך כי "כאשר התפרסמו הנתונים של 2012 התברר גם שהירידה במדד אי השוויון וצמצום הפערים שהתרחשה ב-3 שנים האחרונות נמשכה גם ב-2012. על מנת להמשיך בתקופת הצמיחה ויצירת מקומות עבודה חדשים בישראל גם בעתיד, נצטרך לבנות תקציב אחראי שימשיך לשים במרכז את מנועי הצמיחה במשק ומשיכת ההשקעות לישראל".

בקבוצת איילון לעומת זאת סבורים אחרת: "נתוני הצמיחה אשר פרסמה הלמ"ס מחזקים את הערכות באשר לאובדן המומנטום של הצמיחה בצריכה הפרטית במדינת ישראל", טוען יניב פגוט, האסטרטג הראשי של הקבוצה. "נזכיר כי בכנס תחזיות האנליסטים של בנק ישראל העריכו בבנק המרכזי צמיחה בצריכה הפרטית בשנת 2012 בשיעור של 3%, ולפיכך הנתונים העדכניים של הלמ"ס הפתיעו לשלילה אפילו את הבנק המרכזי שהפגין פסימיות יחסית באשר לכיוון הצמיחה במשק".

"הבנק המרכזי קיבל חיזוק נוסף מנתוני הצמיחה בכל האמור במדינות הריבית האולטרה מרחיבה שלו, שכן צפי הצמיחה של הצריכה הפרטית לשנת 2013 עומד על 2.2% בלבד", הוסיף פגוט. "ההיחלשות בשוק העבודה בשנת 2013 שהנתונים הסטטיסטיים מתקשים לשקף צפויה אף להאט את הצריכה הפרטית. הערכות הבנק המרכזי כי היצוא במשק יצמח בשנת 2013 בשיעור של 3% ( ללא ייצוא יהלומים) אינן טריוואליות, בהינתן צמיחה ביצוא בשנת 2012 של 1% בלבד, ואופק צמיחה גלובלי מתון בשנת 2013 העומד על כ-3% בלבד".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.