Forbes Israel Logo

ההוצאה הפרטית של בעלי הדירות זינקה – על חשבון השוכרים

העלייה במחירי הנדל"ן היטיבה עם בעלי הדירות, כך עולה ממחקר חדש שפרסם בנק ישראל. ממצאי המחקר מראים כי העלייה במחירי הדירות פעלה להגדלת הצריכה הפרטית של בעלי הדירות. 

המחקר בחן לראשונה את הקשר בין שוק הדיור לצריכה הפרטית באמצעות שילוב נתונים מפורטים על צריכתם של משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם נתונים על מחירי הדירות והשכירות על פי אזור מגורים וגודל הדירה. הנתונים נבדקו עבור השנים 2003 עד 2011. בנוסף נבדק ערך הדירות ומשקי הבית. 

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

על פי המחקר, העלייה המהירה במחירי הדירות בשנים 2009 עד 2011 תרמה כשליש מהגידול של הצריכה הפרטית בשנים אלה. הבנק מצא כי עליית מחירי השכירות תרמה לצמצום צריכתם של שוכרי הדירות, אך מנגד הגדילה את צריכתם של משכירי הדירות, ובסך הכול תרם שוק הדיור להתרחבות הצריכה הפרטית בשנים אלו.

צילום: מרק ישראל סלם

בבנק מסבירים כי שיעור משקי הבית המתגוררים בשכירות היה בממוצע על פני תקופת המדגם 27%. 51% מהמשכירים היו בני 20-34 ו-14% בני 55-64. בתל אביב הסתכם שיעור המשכירים ב-48% ואילו באזור הצפון ב-16%. 

עוד עולה מהנתונים כי ההוצאה של השוכרים על תשלומי שכר דירה מתוך סך ההוצאה הייתה בממוצע כ-24%: כ-17% בצפון ו-28% מההוצאה בתל-אביב. בנוסף נמצא במחקר כי השפעתם של שינויים במחירי הדירות על צריכת מוצרים בני-קיימא על ידי בעלי דירות גדולה מהשפעתם על הצריכה השוטפת שלהם.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.