Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

ההפסד הנקי של טבע ברבעון השני של 2013: 452 מיליון דולר

ההפסד הנקי וההפסד למניה על בסיס GAAP של חברת טבע עמדו ברבעון השני של 2013 על 452 מיליון דולר ו-0.53 דולר בהתאמה – בהשוואה לרווח נקי ורווח למניה על בסיס GAAP של 863 מיליון דולר ו-0.99 דולר, בהתאמה, ברבעון השני של 2012 – כך עולה מהדוחות הכספיים שפרסמה היום החברה.  

ההכנסות לשלושה החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני הסתכמו ב-4.9 מיליארד דולר, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה מיוחסת בעיקר לירידה בהכנסות מתרופות גנריות, בארה"ב ואירופה, ושינויים בשערי מטבע חוץ בשווקים בשאר העולם, בעיקר ביפן, שהפחיתו את המכירות ב-55 מיליון דולר. הירידה קוזזה בחלקה על ידי הכנסות גבוהות יותר מ-Copaxone ותרופות יחודיות אחרות בארה"ב ובאירופה כמו גם מהכנסות גבוהות יותר ממוצרים ללא מרשם (OTC).

בחברה ציינו את השינויים בשערי חליפין בין הרבעון הנוכחי והרבעון השני של 2012 אשר הקטינו את ההכנסות בכ-55 מיליון דולר. ההוצאות המשפטיות של החברה הסתכמו בכ-1.435 מיליארד דולר, בעיקר בשל הפרשה של 930 מיליון דולר בגין הסכם הפשרה בהתדיינות המשפטית על הפטנט של תרופת ה-pantoprazole וכן הפרשה בסך 485 מיליון דולר בגין ההתדיינות המשפטית בסוגיית הגבלים עסקיים בנוגע ל-modafinil.

כמו כן הוזכרו בדוחות פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 288 מיליון דולר, מתוכם 279 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-9 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק; הוצאות ארגון מחדש, רכישה ואחרות בסך 55 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם הרכישה של Cephalon; ירידת ערך נכסים לזמן ארוך בסך 49 מיליון דולר; והטבות מס קשורות בסך 383 מיליון דולר. 

מנכ"ל טבע, ג'רמי לוין | צילום: פארקר יאנג

"הכנסות נטו של 4.9 מיליארד דולר הינן בדומה לרבעון הקודם. אנו מרוצים מהצמיחה במכירות התרופות היחודיות שלנו וכן התרופות ללא מרשם (OTC)", אמר ד"ר ג'רמי לוין, נשיא ומנכ"ל טבע, בהתייחסו לדוחות. "בטווח הזמן הקרוב עד בינוני אנו נלהבים במיוחד מהמומנטום החיובי בעסק הגנרי שלנו בארה"ב, מההתקדמות בצנרת התרופות הנמצאות בשלבי מחקר ופיתוח, במיוחד בתחום הישויות התרפוטיות החדשות (NTEs), ומההשקה הצפויה של מספר תרופות גנריות ויחודיות חשובות".

"טבע היא חברה שונה משהייתה לפני שנה", המשיך לוין. "אני בטוח מאד ביכולות החברה ובעתידה. אנו בונים עסק חזק ומגוון וצנרת מוצרים מבטיחה שיסייעו לטבע להשיג צמיחה וביצועים משופרים".

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני הסתכם ב-21.6 מיליארד דולר, ירידה של 1.2 מיליארד דולר בהשוואה ל-22.8 מיליארד דולר ב-31 במרץ 2013. הירידה בהון הינה בעיקר תוצאה של ההפסד הנקי על בסיס GAAP של 452 מיליון דולר, רכישה חוזרת של מניות, תשלום דיווידנד והשפעת שערי חליפין.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן