Forbes Israel Logo

ההפקה ממאגר תמר הזניקה את הרווח הנקי של דלק קידוחים ב-315%

הרווח הנקי של דלק קידוחים ברבעון השני של 2013 עמד על כ-16.6 מיליון דולר, לעומת כ-4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של מעל ל- 315%, כך עולה מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של 2013.

הרווח הנקי של דלק קידוחים במחצית הראשונה של 2013 הסתכם בכ-18.2 מיליון דולר, לעומת כ-8.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של 109%.

ההכנסות של דלק קידוחים בניכוי תמלוגים במחצית הראשונה של 2013 הסתכמו בכ-71.7 מיליון דולר, לעומת כ-37.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-92%. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מהכרה לראשונה בהכנסות (נטו) ממכירת גז טבעי וקונדנסט למגוון לקוחות בפרויקט תמר.

בעל השליטה בדלק יצחק תשובה (מימין) ויו"ר דלק קידוחים, גדעון תדמור | צילום: יח"צ

הרווח הנקי של אבנר ברבעון השני של 2013 עמד על כ-11.7 מיליון דולר, לעומת כ-1.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-550%. הרווח הנקי של אבנר במחצית הראשונה של 2013 עמד על כ-11.8 מיליון דולר, לעומת סך של כ-5.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד -עלייה של 114%. הכנסות אבנר בניכוי תמלוגים הסתכמו במחצית הראשונה של 2013 בכ-67.5 מיליון דולר, לעומת כ-35.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-89%.

"תחילת ההפקה ממאגר תמר כבר נותנת אותותיה בתוצאות הכספיות של דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט", אמר גדעון תדמור, יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר. "הגידול בהכנסות וברווח נובע בעיקר מהכרה לראשונה בהכנסות מפרויקט תמר ומרישום רווח מחכירת נכסי נפט וגז. נמשיך את פעילותנו בחיפוש ובהפקה של גז ונפט לשם מימוש הפוטנציאל לטובת המשק הישראלי והשותפויות".

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, הוסיף: "ההפקה ממאגר תמר מהווה מנוע צמיחה משמעותי מאוד למשק הישראלי. ההפקה משפרת באופן חד וברור את התוצאות הכספיות של השותפות בפרויקט תמר ובנוסף תוביל להפחתה משמעותית בעלויות האנרגיה של כלל התעשיה הישראלית, תתרום ליצירת מקומות עבודה נוספים ולשיפור משמעותי באיכות הסביבה".

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.