Forbes Israel Logo

הוועדה לביקורת המדינה: משרד האנרגיה מסתמך יותר מדי על גז טבעי

לקראת דיום הצפוי מחר בוועדה לביקורת המדינה בנושא תכנון משק החשמל, טוען ראש הוועדה ח"כ אמנון כהן מש"ס כי מדוח מבקר המדינה בנושא עולה תמונה "תמונה חמורה של חוסר-חשיבה לטווח ארוך, הסתמכות מוגזמת על הגז הטבעי, וחשש להפסקות-חשמל ובזבוז מיליארדים גם הקיץ".

על פי דוח מבקר המדינה, ""משרד האנרגיה טרם הכין תכנית-אב ולא פעל לקידומה של תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה. לפיכך אין למשרד ולמשק האנרגיה מתווה תכנוני ארוך טווח בנושאים מרכזיים, לרבות משק החשמל. המשרד גם לא קבע את היקפו של פיתוח מערך הייצור, מועד פיתוחו והרכבו, לא עשה את הצעדים הנדרשים ליצירת ביטחון אנרגטי, ואף לא הבהיר את משמעותו מבחינת תמהיל הדלקים הרצוי, לרבות מידת הסתמכותו של משק האנרגיה על גז".

חדש: אפליקציית האייפון של פורבס ישראל – להורדה לחצו כאן

עוד מציין המבקר כי עקב תמהיל התחנות שהורה המשרד לחברת החשמל להקים והרישיונות שאישר השר ליצרני חשמל פרטיים, כושר הייצור של תחנות כוח המופעלות בפחם תרד אל מתחת ל-50% מהחשמל המיוצר במשק, ויותר מ-70% מהחשמל במשק ייוצר כבר בשנים הקרובות באמצעות גז טבעי. נתון זה אינו מתיישב עם העמדה שהביעו הגורמים המקצועיים במשרד ובהם מנכ"ל המשרד בשנת 2010, שלפיה יש להבטיח יכולת לייצר לפחות 50% מהחשמל מפחם ולהקפיד ששיעור החשמל המיוצר מגז טבעי לא יהיה גבוה מ-50% בשעה נתונה ומ-40% בשנה. 

סילבן שלום | צילום: משה בנימין

גורמים אלה אף ציינו כי הגדלת השיעור של ייצור חשמל מגז טבעי מ-50% ל-70% היא מעשה "מסוכן ולא אחראי". שינוי הגישה לא לווה בעבודת מטה מסודרת שבה נשקלו כל הסיכונים הכרוכים בשינוי והשלכותיו השונות, והמשרד לא הכין סקר סיכונים מקיף ומקצועי לבחינת תמהיל הדלקים המיטבי למדינה. בכלל זה לא הייתה התייחסות מפורשת לסיכון לתקלה במערכת ייצור החשמל שעלולה להוביל לעלטה כללית כתוצאה משימוש בגז בהיקף העולה על 50% מייצור החשמל.

המבקר מזהיר כי בדיקתו חשפה ליקויים רבים בסדרי קבלת ההחלטות ובהיערכות לאספקת חשמל בעתיד. לדבריו, "ליקויים אלו גרמו לכך שתכנון משק החשמל נעשה לטווח הקצר וללא ראייה כוללת. דרך פעולתם של המשרד ושל גורמי התכנון והבנייה הביאה למחסור הצפוי באספקת מלוא החשמל בקיץ 2012 ולאפשרות למחסור זה גם בשנת 2013, ועקב כך עלולים להיגרם למשק בשנים אלה נזקים של מיליארדי שקלים. לעומת זאת, מציין המבקר, כי עקב תחילת פעולתם של יצרני חשמל פרטיים בשנת 2014 הרי שבשנים שלאחר מכן צפוי עודף כושר ייצור, שעלותו תושת על צרכני החשמל באמצעות העלאת תעריף החשמל. נוסף על כך, הסתמכותם של היצרנים הפרטיים על גז טבעי תעצים את התלות של מערכת ייצור החשמל בגז טבעי.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.