Forbes Israel Logo

הושלם גיוס מימון לפרויקט שיכון ובינוי בטקסס בהיקף של כמיליארד דולר

הושלם גיוס מימון לפרויקט לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של נתיבי אגרה במטרופולין יוסטון שבטקסס, ארה"ב. מדובר בפרויקט תשתית ראשון לשיכון ובינוי בארה"ב, בהיקף של כמיליארד דולר. בחברת הזכיין של הפרויקט, Blueridge Transportation Group, שותפים, מלבד החברה, קבלן תשתיות בינלאומי ומשקיעים פיננסיים.

שיעור האחזקות של החברה בזכיין הוא כ-21.62%. 50% מהביצוע הקבלני של הפרויקט יבוצע על ידי זרוע הקבלנות הבינלאומית של הקבוצה, SBI. יתרת ה-50% מוחזקים על ידי קבלן תשתיות בינלאומי. מדובר בצעד נוסף בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה הבינלאומית של שיכון ובינוי. בנוסף, הפרויקט הנ"ל צפוי להגדיל את צבר העבודות של הקבוצה. "קבוצת שיכון ובינוי פועלת עשרות רבות של שנים בהקמת פרויקטי תשתית גדולים ברחבי העולם", אמר מנכ"ל שיכון ובינוי, ירון קריסי. "זהו פרויקט נוסף לחטיבת הזכיינות של הקבוצה. לראשונה, זרוע הקבלנות הבינלאומית של הקבוצה, SBI, תיקח חלק בפעילות בארה"ב והנ"ל יוסיף לצבר העבודות של SBI כ- 400 מיליון דולר."

הזכיין התחייב להקים, לממן, לתחזק ולתפעל את קטע הכביש האמור (לרבות נתיבי האגרה המהירים) לתקופה של כחמישים ושתיים שנים (כולל תקופת הקמה הצפויה להימשך כ- 3 שנים), תמורת הזכות לגבות אגרה ממשתמשי הנתיבים המהירים.

יו"ר שיכון ובינוי, משה לחמני | צילום: סיון פארג'

השלמת הסגירה הפיננסית לרבות ביצוע המשיכה הראשונה מכספי המימון, צפויה בשבועות הקרובים, בכפוף להשלמת תנאים מקובלים שונים שנקבעו בהסכמי המימון, לרבות קבלת אישור סופי של משרד היועץ המשפטי של מדינת טקסס להנפקת אגרות חוב. "השלמת המימון לפרויקט בטקסס הינו שלב נוסף במימוש האסטרטגיה הבינלאומית של הקבוצה להמשיך לגוון ולהרחיב את מדינות הפעילות תוך כניסה לראשונה לשוק האמריקאי", אמר יו"ר שיכון ובינוי, משה לחמני. "מדובר בשוק משוכלל ותחרותי, והבחירה בקבוצת בה חברה שיכון ובינוי מאשרת שוב, את היכולות הגבוהות והמקצועיות הרבה שמביאה עמה שיכון ובינוי לפרויקטים מסוג זה. בכוונתנו להמשיך ולפעול להעמקת הפעילות בארה"ב, כמו גם בקולומביה ובמדינות נוספות ביבשת אמריקה".

בנוסף, במועד חתימת הסכמי המימון לפרויקט כאמור, הועמדו על ידי השותפים בזכיין ערבויות להבטחת התחייבויותיהם, ובכלל זה הועמדו על ידי החברה ערבויות להעמדת ההון העצמי לפרויקט, לפי חלקה היחסי בסך ההון העצמי בהתאם לשיעור החזקתה בזכיין.

פרויקט זה מצטרף למגה פרויקט תשתיות נוסף של הזכיינות בקולומביה, במתווה BOT להקמה ותפעול למשך 25 שנים של כביש אגרה סביב העיר בוגוטה, בהיקף כולל של כ-550 מיליון דולר(טרם התקיימה סגירה פיננסית). "הידע הנצבר שלנו בשווקים רבים, הם התשתית להצלחה שלנו וליכולת להתרחב בשוק התשתיות שנה אחר שנה", אמר מנכ"ל חטיבת הזכיינות בשיכון ובינוי, עמי לנדאו. "גיוס ההון לפרויקט זה מהווה הבעת אמון נוספת של שוק ההון והשותפים שלנו ביכולות הביצוע שלנו".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.