Forbes Israel Logo

החברה לישראל בוחנת פיצול אחזקותיה לשתי חברות נפרדות

החברה לישראל הודיעה היום כי היא בוחנת את פיצול אחזקותיה כנדבך נוסף ליצירת ערך למשקיעים. להערכת החברה תושלם תכנית הפיצול בתוך 6 עד 12 חודשים.

לפי המהלך האסטרטגי הנבחן, תמשיך החברה לישראל להחזיק בכיל ובבזן, כאשר לאחר השלמת המהלך תימנע מביצוע השקעות בחברות חדשות. בעתיד תיבחן גם אפשרות פיצול אחזקות החברה לישראל בבזן, כך שהחברה לישראל תחזיק בכיל בלבד. החברות אי.סי פאואר, קורוס, צים, טאואר ואי.סי גרין יוחזקו באמצעות חברה חדשה אשר מקום הרישום למסחר שלה יהיה בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בת"א.

חדש: אפליקציית האייפון של פורבס ישראל – להורדה לחצו כאן

בחברה לישראל ביקשו להדגיש כי מהלך הפיצול לא יביא לשינוי במבנה הבעלות והשליטה בחברה החדשה לעומת החברה לישראל, וכי כל בעל מניה בחברה לישראל יקבל מניה נוספת בחברה החדשה המתפצלת.

בעל השליטה בחברה לישראל, עידן עופר | צילום: סיון פרג'

"המהלך האסטרטגי הנוכחי, מהווה נדבך המשך לאסטרטגית החברה לישראל בשנים האחרונות, אשר התמקדה בהצמחת חברות", אמר אמיר אלשטיין, יו"ר החברה לישראל. "בבסיסו של המהלך עומדים חשיפת נכסי החברה לציבור משקיעים פוטנציאלי גדול וממוקד יותר בתחומי הפעילות הרלוונטיים של כל אחת מהחברות, לצד התאמת המיקוד העסקי. זו הבשורה הנכונה לציבור המשקיעים, אשר צפויה לייצר עבורם ערך מוסף".

ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל, הוסיף: "במקביל לקידום צמיחת אחזקותיה הוותיקות של החברה לישראל, ובראשן כיל, פעלנו בשנים האחרונות לפתח תחומי פעולה חדשים, תוך דגש על שווקים מתפתחים מרכזיים, כגון פעילות החשמל באמריקה הלטינית ופעילות הרכב בסין. הפיצול נבחן במסגרת פעילות החברה להציף ערך לבעלי מניותיה. אנו סבורים כי לאחר תקופת השבחה ופיתוח ממושכות, הגיעו היקף ואופי הפעילויות הוותיקות והחדשות של החברה לישראל לשלב אשר מצדיק בחינת מהלך מסוג זה, תוך מתן חשיפה ממוקדת יותר למשקיעים לגבי חברות הקבוצה".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.