Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

“החלטות ממשלה לא קוימו, מכרזים לא פורסמו, מאגר המידע חסר”

ועדת תדרים שהחלה לפעול רק אחרי שנה וחצי, אי קיום החלטות ממשלה, אי פרסום מכרזים וחוסר מוכנות לחירום – אלה הם רק חלק מהדברים שמעלה דו"ח מבקר המדינה לגבי ניהול התדרים האלקטרומגנטיים בישראל.

במשרד המבקר בדקו את הועדת התדרים והקצאתם, את מאגר המידע והמערכות הממוחשבות שבשימוש אגף הספקטרום, את ערכם הכלכלי והחשבונאי של התדרים ואת הסדרת השימוש בהם. בדיקות השלמה נעשו במשרדי האוצר והביטחון, ובצה"ל.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

נמצא כי ועדת התדרים התכנסה והחלה לפעול רק ביוני 2010, שנה וחצי מתום הסמכתה, כשתוצאה מכך לא ניתן במשך תקופה ארוכה מענה רגולטורי שיסדיר את השימוש בתדרים, ונפגע הליך הועדת התדרים והקצאתם. מתחילת עבודת ועדת התדרים לא התקיימה אף ישיבה בהרכב מלא. עוד נמצא כי מרבית ההקצאות נעשות על ידי יו"ר הוועדה ונציג אגף התקשוב בצה"ל, כשהיו"ר לא מעלה כלל לדיון את עניין סמכותה לאצול למי מחבריה את סמכות ההקצאה.

המבקר מצא גם כי משרד התקשורת לא קיים את החלטת הממשלה להקים עד אוקטובר 2008 מאגר מידע בדבר הועדה והקצאה של תדרים. המידע המוצג במאגר שהקים המשרד רק בנובמבר 2011 חסר ואינו תקף. משרד התקשורת גם לא ביצע את הפעולות הדרושות להקמת אתר חלופי, שישמש את האגף במקרה חירום.

צילום: IngImage ASAP

זאת ועוד: בדוחות הכספיים של משרד התקשורת ושל הממשלה אין ביטוי לערכם של התדרים, שהם נכסים בלתי מוחשיים. מדובר בקביעה בעלת חשיבות רבה, שכן התדרים הם משאב במחסור, והנתונים בדבר ערכם הכלכלי נדרשים למקבלי ההחלטות לשם התוויית מדיניות בהתנהלות מול הצרכנים.

כמו כן, על אף ששר התקשורת מינה ועדה לפרסום מכרזים להקצאת תדרי G4 למפעילות הסלולר, הכנתם טרם הושלמה. משרדי התקשורת, האוצר, הביטחון וביטחון הפנים לא ביצעו גם את החלטת הממשלה לקבוע תשלום אגרות על כוחות הבטחון המשתמשים בתדרים.

"ממצאי הביקורת מעלים ליקויים המחייבים את המעורבים להסדיר את דרכי העבודה של ועדת התדרים", נכתב בדו"ח. "על משרד התקשורת לדון בסמכויות ההקצאה של התדרים, ועל שאר המשרדים לגבש הוראות המסדירות את הועדת והקצאת התדרים לשימוש מערכת הביטחון".

המבקר דורש ממשרד התקשורת לשדרג את התמיכה במערכות המידע שבאגף ולהבטיח את פעולתו התקינה בשעת חירום: "יש ליישב את המחלוקת בין משרד האוצר ובין משהב"ט בעניין השיפוי הכספי על הפינוי והמעבר לתדרים חלופיים, ולפעול להסדרת הנושא", סיכם.

צילום: IngImage ASAP

תגובות:

משרד התקשורת ענה למשרד מבקר המדינה כי העיכוב בכינוס ועדת התדרים נבע מכך שהמשרד שקל לפנות לממשלה בבקשה לשנות את הרכב הוועדה.

עורכת דין מהלשכה המשפטית של משרד התקשורת הכינה חוות דעת, שבמסגרתה נבחנה בעיקר השאלה "האם בהפעילו את סמכות הקצאת התדרים לשימוש אזרחי, פעל יו"ר ועדת התדרים וסמנכ"ל בכיר ספקטרום וניהול תדרים במשרד התקשורת בסמכות". המסקנה של חוות הדעת היא כי הסמכתם של יו"ר ועדת התדרים ושל חבר הוועדה נציג צה"ל להקצות תדרים "הינה כדין". חוות הדעת מציינת כי בעשור האחרון נעשו לפחות שני ניסיונות לתקן את פקודת הטלגרף באופן שיבהיר את המצב המשפטי ואת סמכויות הועדת התדרים והוועדה העליונה, אולם הם לא הבשילו לכדי חוקים. לפי חוות הדעת, מפאת חשיבות העניין נכון לנסות ולהשלים את מהלך החקיקה, ולעגן את סמכויות ההועדה וההקצאה של התדרים בחקיקה.

משרד התקשורת כתב כי מאגר הנתונים משקף את המידע שמקורו במערכות המחשוב של האגף שבהן המידע אינו שלם או עדכני, ויש בו נתונים הדורשים טיוב. המשרד הוסיף כי לדעתו אפשר להשתמש במאגר הנתונים וכי בכוונתו לפעול במקביל לטיוב הנתונים. משרד התקשורת הודיע שנוהל גישה למאגר כפי שהורתה הממשלה יוכן לא יאוחר מסוף הרבעון הראשון של שנת 2013, ויוצג לגורמים שנקבעו בהחלטת הממשלה.

משרד התקשורת הוסיף כי הצוות המקצועי במשרד הגיע למסקנה כי נדרש לערוך שינויים באגרות שנקבעו מכוח הפקודה, ותיקונים נוספים בתקנות שתכליתם, בין היתר, להבטיח שימוש יעיל וחסכוני בתדרי הרדיו. בעקבות זאת, ולבקשת שר התקשורת, הכין משרדו טיוטה לתיקון התקנות לקראת העברתה למשרדים הרלוונטיים, ובה המלצות לשינוי האגרות. הטיוטה נוגעת בעיקר בשינויים והתאמות בתוך שיטת התמחור הנוכחית ובהתאם להמלצות היועץ הכלכלי.

עוד כתב משרד התקשורת כי בהתאם לסיכום דיון במשרד המשפטים מנובמבר 2011 בעניין "הדור הרביעי" בתקשורת הסלולרית, לא יהיה אפשר לפרסם את המכרז בטרם התקבלה החלטה של המדינה (משרדי הממשלה או הממשלה), וכי קיימת אפשרות שהתנאים בטיוטת תנאי המכרז ישתנו.

אגף התקציבים במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה כי יפעל לסייע למשרד התקשורת בהליך קביעת ערכם הכלכלי של התדרים. הממונה על התקציבים במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2012 כי משרד האוצר רואה חשיבות רבה בהטלה של אגרת תדרים על הגופים הביטחוניים כדי להוביל את מערכת הביטחון למתווה של התייעלות השימוש בתדרים. הוא הוסיף כי יפעל לסייע למשרד התקשורת בעניין "הערכת שוויים הכלכלי של התדרים המצויים בידי משרד הביטחון וכימות העלויות שלהם והצגתם השקופה במסגרת תקציב הביטחון".

 צה"ל ענה כי לפי החלטת הממשלה יש צורך בהגדלה של תקציב הביטחון לפני הטלת חובת תשלום אגרות תדרים על כוחות הביטחון, אך הדבר טרם נעשה.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן