Forbes Israel Logo

הלמ"ס: כמות הדירות החדשות שנמכרו בינואר-יולי עלתה ב-16.6%

כמות הדירות החדשות שנמכרו בחודשים ינואר-יולי 2013 עלתה ב-16.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, חלה ירידה של כ-15.6% בדירות שלא למכירה (שימוש עצמי של בעל הקרקע, קבוצות רכישה, השכרה ועוד) – כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ביולי עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-3,490 יחידות, מתוכן כ-2,220 דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-1,270 דירות שלא למכירה. בסוף החודש נותרו כ-20,550 דירות חדשות למכירה – כ-6.2% פחות מאשר בסוף יולי 2012.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודשים ינואר-יולי 2013 היתה גבוהה ב-0.8% מזו של החודשים המקבילים ב-2012. כ-30% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודשים ינואר-יולי 2013 (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה) היו במחוז המרכז וכ-11% בלבד בכל אחד ממחוזות ירושלים וחיפה.


צילום: מרק ישראל סלם

בחודשים ינואר-יולי 2013 נרשמה ירידה במחוז הצפון (כ-13%), במחוז הדרום (כ-6%), במחוז תל אביב (כ-5%) ובמחוז המרכז (כ-3%). לעומת זאת עלייה נרשמה בכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז חיפה (כ-26%) ובמחוז ירושלים (כ-20%) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בבחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנים האחרונות מסתמנת מגמת עלייה (עם תנודות) שהגיעה מרמה של כ-2,600 דירות בחודש ב-2008 לכ-3,500 דירות בסוף 2010 ובתחילת 2011. במהלך שנת 2011 הסתמנה ירידה, ובסוף השנה נרשמה עלייה ומיולי 2012 נרשמו שוב – כ-3,500 דירות בממוצע לחודש.

על פי מספר ממוצע של הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי 2013), מספר חודשי ההיצע היה 10 חודשים, כלומר מספר החודשים שיעברו עד מכירת כל הדירות החדשות שנותרו למכירה ביולי 2013 הוא כ-14 חודשים במחוז ירושלים, כשנה במחוז תל אביב, כ-10 חודשים במחוז הדרום, כ-9 חודשים בכל אחד מהמחוזות המרכז וחיפה וכ-7 חודשים במחוז הצפון. זאת בהנחה שקצב מכירתן יהיה זהה לקצב מכירתן בשלושת החודשים האחרונים ולא יהיו התחלות חדשות.

 

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.