Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

המדינה תעמיד ערבות מיידית של 3 מיליארד לחברת החשמל

משרד האוצר הודיע היום כי מצא פתרון מיידי למשבר החוב של חברת החשמל. מנכ"ל המשרד הודיע כי המדינה תעמיד ערבות מיידית של כמיליארד שקל לחברת החשמל. כמו כן הודיע דורון כהן כי בשנת 2013 יפעל האוצר להעמדת ערבות נוספת בסך של שני מילארד שקל, זאת במידת הצורך שעלול להיווצר כתוצאה ממשבר הדלקים. 

ממשרד האוצר נמסר כי כהן הבהיר לחברת החשמל כי נוכח משבר הדלקים והשינוי המהותי שהוא גוזר לגבי פעילות החברה, נדרשים העמקה וחידוד של מנגנוני הבקרה והפיקוח. לצורך כך, תוך ימים ספורים יועבר לחברה מכתב המציג באופן מפורט מנגנון להידוק הבקרה והדיווח של משרד האוצר על מצבה הפיננסי והתפעולי של החברה.

כמו כן הודיע משרד האוצר כי אחת לחודש יערך דיון בנושא תזרים המזומנים של חברת החשמל, בהשתתפות נציגי אגף התקציבים, אגף החשב הכללי, רשות החברות, הלשכה המשפטית של משרד האוצר ורשות החשמל. בדיונים אלו תעדכן החברה על מצבה ועל ההחלטות הנדרשות לעניין תמיכת המדינה והסיוע המתבקש מהמדינה.

שר האוצר, יובל שטייניץ | צילום: מרק ישראל סלם

בנוסף, יוקם צוות בראשות סגן מנהל רשות החברות, רו"ח אהרון גולדמן ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים, אגף החשכל, הלשכה המשפטית של משרד האוצר אשר יגבש המלצות לטיפול במבנה ההון של החברה, לרבות המרת הלוואות להון. הצוות יבוא בדברים עם הנהלת החברה, עם רשות החשמל ועם משרד האנרגיה והמים אודות הצעדים המתבקשים.

בתוך כך, הקבינט החברתי-כלכלי אישר היום הכללת מגבלות במסמכי הגיוס של חברת החשמל, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, בהיקף של עד 3 מיליארד ₪ בשנת 2012. אישור הקבינט יאפשר לחברה להתקדם לקראת ביצוע ההנפקה בתקופה הקרובה.

בנוסף לפתרונות המיידיים למשבר החוב של חברת החשמל דורש משרד האוצר כי החברה תפעל להשגת מקורות מימון נוספים במסגרת פעילותה השוטפת. 

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן