Forbes Israel Logo

“המינהל שיווק לאורך החופים תכניות שהמועד לביצוען עבר”

תכניות שפג תוקפן ולא נבחנו מחדש, ואי שמירה על רצף אקולוגי הם שני המוטיבים המרכזיים בפרק בדו"ח המבקר המתייחס להגנה על הסביבה החופית הישראל. משרד המבקר בדק בין היתר את סדרי האישור של מיזמי פיתוח לאורך חופי ישראל, המתבססים על תכניות שחוק שמירת הסביבה החופית מ-2004 לא חל עליהן. חלק מהמיזמים שנבדקו מן השנים האלו הם פירות של תכניות שהתיישנו זה מכבר והיה צורך לחדשן.

הבדיקה התמקדה במינהל התכנון אשר במשרד הפנים, במינהל מקרקעי ישראל וברשויות המקומיות הרלוונטיות. בדיקות נוספות נעשו במשרד התיירות ובמשרד להגנת הסביבה. בין השאר נבדק אם מוסדות התכנון והמינהל הפיקו לקחים בעקבות פרסומו של דו"ח מיוחד של מבקר המדינה משנת 2009 בדבר הקמת כפר נופש בחוף פלמחים.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

לפי החוק, על כל תכנית לציין את התאריך לביצועה, ואם עבר התאריך לביצועה וטרם הושגו יעדיה, יש לתקנה או להמירה בתכנית חדשה. נמצאו מספר תכניות שהמועד לביצוען עבר ושהמינהל שיווק את הקרקעות בגינן אף שלנוכח השינוי שחל במדיניות התכנון לאורך החופים צריך היה לשקלן מחדש, דבר שלא נעשה. בין התכניות ניתן למנות בניית מלון לחוף הכנרת (בחוף הצפוני של טבריה), תכניות להקמת בניין מגורים ולהקמת דירות נופש על המצוק בבת ים, ותכניות להקמת יחידות דיור, יחידות נופש, בתי מלון וחניונים בחוף הכרמל.

"לעיתים תכניות אינן תואמות לצרכים החדשים ולראייה התכנונית החדשה, משום שמאז הכנתן חלו שינויים חקיקתיים והתגבשו תובנות חדשות", נכתב בדו"ח המבקר. "הדברים נוגעים גם לפיתוח רצועת החוף בישראל, שכן בשנים האחרונות חלו שינויים במדיניות הפיתוח באזור ובחקיקה בנושא, ששיקפו את הרצון להגן על הסביבה החופית. על מועצת המינהל והנהלתו ליזום דיון מקיף במדיניות הראויה בנושא פיתוח הסביבה החופית, ובפרט במקרים שבהם התכניות השונות פוגעות באינטרס הציבור בתחום זה, ויש להתאימן לרוח השינויים שחלו מאז הוכנו", מוסבר בדו"ח.

צילום: מרק ישראל סלם

"מועצת המינהל והנהלתו לא עשו כן, אף שהדבר התבקש", ממשיך המבקר. "מן הראוי כי במסגרת המכרזים לשיווק קרקע עליה חלות הוראותיהן של תכניות ישנות על חוף הים, מגמת החקיקה החדשה תשמש למינהל עקרון מנחה שיבטיח שמירה על הקרקעות ופיתוח האזור לטובת כלל הציבור. על מוסדות התכנון לקבוע אמות מידה מפורשות בנוגע למשך תקפותה של תכנית מאושרת, וכמו כן עליהם לקבוע אם יש צורך מדי פעם בפעם לחזור ולבחון את מידת תקפותה של תכנית שגובשה לפני שנים, לנוכח השינויים שחלו מאז נקבעה".

המבקר מוסיף כי שטח השיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל כולל שמורות טבע רבות, ויש חשיבות רבה לשמירה על הרציפות האקולוגית שלו: "הרשויות המקומיות של חוף הכרמל והוועדה המחוזית אישרו לא מעט תכניות לפיתוח כפרי נופש וחופי רחצה לאורך החוף, בלי שנעשתה בחינה מקיפה שכללה את השפעתן של כלל התכניות על הסביבה החופית", נכתב בדו"ח.

"כל תכנית נבחנה בפני עצמה וניתנה בעניינה חוות דעת סביבתית נפרדת. במצב זה נקבעו מספר המבקרים המינימלי ומספר מקומות החניה המותרים לכל פרויקט בנפרד, תוך התעלמות מזליגה של מבקרים בין החופים השונים, למרות הקרבה הגיאוגרפית ביניהם. על המינהל להביא בחשבון את עקרונות התכנון בהן מעוגנים אינטרסים של הציבור כשימור השטחים הפתוחים וחופי הים המיועדים לציבור הרחב".

צילום: מרק ישראל סלם

תגובות:

לגבי בניית המלון על חוף הכנרת, השיב מנהל מקרקעי ישראל למשרד מבקר המדינה כי הבהיר לחברה הבונה שאי עמידה במועד שנקבע תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות החוזית, על כל המשתמע מכך.

מינהל התכנון ציין כי בימים אלו הוא שוקד על הכנת תכנית מתאר חדשה שתשקף את תפישת התכנון העתידית ואת צרכיו השונים של המרחב ובין היתר תבחן התכנית ביטול או הוספת כפרי נופש לחופי הכנרת מתוך ראייה כוללתכמו כן ציין כי הוא בוחן בימים אלו את תכנית המתאר המתייחסת לים התיכון ובודק אפשרות לעדכנה, כך שתתאים לצרכים וליעדים משתנים.

המשרד להגנת הסביבה ציין כי הוא מתנגד להקמה מסיבית של כפרי נופש חדשים בסביבה החופית. "מדיניות התכנון במשרד רואה בכך ניצול של משאב ציבורי לטובת מספר מצומצם של בעלי אמצעים ונופשים, המנוגד לעקרון שמירת חופים פתוחים לטובת הציבור הרחב", נכתב בתשובת המשרד למבקר.

משרד התיירות בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין כי ראוי לקחת בחשבון גם את עמדתו כי מלונאות ואכסון תיירותי בכלל הוא שימוש ציבורי ראוי שאינו גוזל את החוף אלא מאפשר למגוון סוגי אוכלוסיה והמבקרים במקום ליהנות מהמשאב החופי.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים מסרה כי היא תתקן את היתר הבנייה האמור, וכי בכוונת הוועדה המקומית לאכוף את תנאי ההיתר כך שכל שימוש שיעשה במלון שלא בהתאם לתנאים יגרור אחריו הגשת כתבי אישום, צווי הפסקת שימוש וקנסות כבדים.

מעמותת צלול נמסר: "דו"ח מבקר המדינה מוכיח שוב את הטענה לפיה חופי המדינה ממשיכים לסבול מאיומים בלתי פוסקים מצד רשויות מקומיות, מנהל מקרקעי ישראל, יזמים ובעיקר מהעדר הגנה חוקית מספקת. עמותת "צלול" קוראת לנבחרי הציבור לחזק את החקיקה המגנה על החופים מתוכניות ישנות שצפויות להפקיע אותם מרשותו של כלל הציבור לטובת בודדים".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.