Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

הממשלה אישרה את המלצות ועדת המזון: "נוריד את יוקר המחיה"

הממשלה אישרה היום את המלצות ועדת המזון. על פי המלצות הוועדה הצוות לבחינת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה בהנהגתו של שרון קדמי הוחלט להגביר את השקיפות בעניין המחירים בשוק המזון על ידי חיוב הקמעונאים לפרסם את המחירים בפומבי כך שניתן יהיה לבצע השוואה של מחירים בזמן אמת. 

בין ההמלצות שאושרו גם יישום מודל התחרות האזורית, לפיו תוגבל האפשרות של הרשתות הקמעונאיות לפתוח סניפים חדשים. הסמכות להגביל את הרשתות תוענק לממונה על ההגבלים העסקיים שיוכל להגביל את יכולתו של קמעונאי גדול שמחזיק בנתח של מעל 30% מפדיון המכירות בקבוצת תחרות של חנות שלו, מלפתוח חנות נוספת באזורי ביקוש.

כמו כן, בהוראת שעה, יוסמך בית הדין להגבלים עסקיים להורות לאדם המחזיק בנתח של יותר מ – 50% מפדיון המכירות בקבוצת תחרות ויש לו לפחות שלוש חנויות באזור הביקוש הרלבנטי, על צמצום היקף זכותו בחנות או על מכירת זכותו לאדם אחר.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

בנוסף הממשלה דנה היום גם בהסכם המתגבש בין משרדי האוצר והחקלאות לבין החקלאים לפתיחת שוק החלב לייבוא. על פי הסכם העקרונות שחתמו שר האוצר יובל שטייניץ ושרת החקלאות אורית נוקד עם הרפתנים, הוחלט על הפחתת מחיר המטרה של החלב ועל פתיחה מידתית של משק החלב לייבוא מחו"ל. הסכם זה נחתם בהמשך ללהמלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, ולהמלצות הוועדה לבחינת מחירי המזון ובהתאם להסכמות שגובשו על ידי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: מרק ישראל סלם

ממשרד האוצר ומשרד החקלאות נמסר כי מטרת הסכם העקרונות הינה להפחית את מחיר החלב ומוצריו לצרכנים, ולפתח, לייעל ולבסס את ענף הרפת. וכן, הבאת הרפת לכדי יחידת ייצור מינימלית יעילה יותר על ידי הגדלתה למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. תהליך ההתייעלות הוגדר בין השנים 2013 – 2016.

עוד נמסר כי ההסכם גובש לאחר שנשקלו מכלול הנושאים הנלווים להפחתת המכסים, כגון: תועלות חיצוניות בתחום החקלאות, שיקולי סחר חוץ ושיקולי תעסוקה בפריפריה ופיתוח הענפים המקומיים, יחד עם שיקולי יוקר מחירי המזון בישראל. הסכם העקרונות יובא היום לאישור הממשלה, ולאחר מכן יועבר לאישור מועצת החלב ומועצת התאחדות מגדלי בקר.

בנוסף יובאו היום המלצותיה של ועדת קדמי לאישור בממשלה. בין ההמלצות: הגברת שקיפות המחירים לצרכן, הגבלת ריכוזיות קמעונאית ברמה האזורית, עידוד עסקים קטנים, איסור הסדרים בלתי תחרותיים ביחסי ספק-קמעונאי והפחתת מכסים.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן