Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

המנהלים המצליחים של פורבס

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); המנהלים המצליחים של פורבס < הדירוגים < ראשי המנהלים המצליחים של פורבס כל אחד רוצה להיות מנהל, אך מעטים מבינים את מורכבות התפקיד - מעטים עוד ...המנהלים המצליחים של פורבס  < הדירוגים  < ראשי

המנהלים המצליחים של פורבס

כל אחד רוצה להיות מנהל, אך מעטים מבינים את מורכבות התפקיד – מעטים עוד יותר מבצעים אותו כראוי. פורבס מציג: 20 מנהלים מוערכים שמציעים תשובה לשאלה – מה נחוץ כדי להיות מנהל טוב
   
דירוג  שם 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20