Forbes Israel Logo

המשך פרסום הדוחות הרבעוניים: רווחי שיא להראל וצים, אל על מצמצמת הפסדים

קבוצת הראל,  בבעלות משפחת המבורגר, מסכמת את הרבעון הראשון של 2012 עם רווח נקי של 288 מיליון שקלים. מדובר ברווחי שיא, הנובעים בין היתר גם מהתאוששות שוק ההון במהלך הרבעון. הכנסותיה של הראל גדלו בשיעור של 33% ל- 3.4 מיליארד שקלים. סך הנכסים של החברה ברבעון הראשון של 2012 הסתכם ב 107 מיליארד שקלים. ההון העצמי של הקבוצה, המיוחס לבעלי המניות, עומד על כ-3.82 מיליארד שקלים.

 

גם חברת צים שיווק, הנמצאת בבעלות החברה לישראל, מסכמת רבעון רווחי: החברה, בעלת רשת הסופרמרקטים "חצי חינם", רושמת עלייה של 26.9% ברווח הנקי שהסתכם ב-9.1 מיליון שקלים. הכנסות צים שיווק ברבעון הראשון צמחו בשיעור של 14.5% והגיעו ל-335.9 מיליון שקלים. עם פרסום הנתונים, החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד בסך כ- 4.98 מיליון שקלים.


הדוח הרבעוני של חברת כיל, מראה עליה של 3.2% ברווח הנקי שלה. מכירותיה ברבעון הראשון הסתכמו ב-1,552 מיליון דולרים, לעומת 1,528 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בשיא מכירות של כל הזמנים. בנוסף, החברה מדווחת על ירידה ברווח הגולמי, שהסתכם ב-611.4 מיליון דולרים, לעומת 638.1 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בין היתר, בעיקר מירידה בכמויות המכירה, בשל עיצומים בנמלי ישראל בעקבות סיכום הרבעון החיובי, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של 200 מיליון דולרים.


חברת כלל תעשיות, מקבוצת אי.די.בי, מסכמת רבעון ראשון עם חיתוך של 63% ברווח הנקי שלה, שהסתכם ב- 15 מיליון שקלים, לעומת 10.26 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווחי החברה מיוחס בעיקר לירידה של 1.9% בהיקף המכירות של נייר חדרה. בנוסף נרשם קיטון של מיליון שקלים גם ברווח הנקי מפעילות המלט של החברה, אשר הסתכם ב-7.7 מיליון דולרים.


בהמשך לעסקה שסגרה השבוע אי.די.בי פיתוח למכירת 60.5% מהון המניות של כלל תעשיות לקבוצת ACCESS INDUSTRIES, של לן בלווטניק, לפי שווי חברה של כ-500 מיליון דולרים, נמשכת פעילות החברה מול הגופים הרגולטוריים לקידום עסקת משאב, אשר במידה ותושלם, תניב לחברה תמורה בהיקף של כ- 325 מיליון דולרים.


בנק לאומי למשכנתאות מדווח על גידול ברווחים ברבעון הראשון של השנה. מדובר בעליה של 8.6% ברווח הנקי של הבנק, המסתכם ב-17.5 מיליון דולרים. בנוסף, חל גידול גם באשראי לציבור נטו, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק בשיעור של 8.1%, כאשר הוא הסתכם ב- 14,281 מיליון שקלים.


בחברת אל על מסכמים את הרבעון הראשון דווקא בהפסדים. אולם, על פי הדו"ח שפרסמה, חל קיטון בהפסדים בשיעור של 45%, מ-42.9 מיליון דולרים ב-2011 ל-23.4 מיליון דולרים ברבעון הראשון של 2012. הכנסות אל על גדלו ב-ב3.9 מיליון דולרים והסתכמו ב- 429.1 מליון דולרים. במסגרת צעדי התייעלות וחיסכון, הקטינה החברה את היקף פעילותה, את שכר העובדים את הוצאות התפעול שלה.הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.