Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

הערים הטובות ביותר בישראל

הערים הטובות ביותר בישראל < הדירוגים < ראשי הערים הטובות ביותר בישראל מי היא העיר עם העוצמה הכלכלית הגבוהה ביותר, היכן גרים התושבים שמרוויחים הכי הרבה ומי מבין הערים הגדולות ...
הערים הטובות ביותר בישראל  < הדירוגים  < ראשי

הערים הטובות ביותר בישראל

מי היא העיר עם העוצמה הכלכלית הגבוהה ביותר, היכן גרים התושבים שמרוויחים הכי הרבה ומי מבין הערים הגדולות צועדת לקראת עתיד ירוק יותר? היכנסו כדי לגלות לאיזה מקום הגיעה העיר שלכם
   
דירוג  שם 
אחוז זכאות לבגרות  דירוג הכנסה ממוצעת לנפש  רמת ביטחון אישי  תוחלת חיים  איכות סביבה 

1
64.54

92.5

74.54

80.1 68.75
2
70.73

92

89.04

82.6 55.87
3
73.78

94

90.66

81.8 26.25
4
69.16

90

87.72

85.5 51.78
5
63.29

82.5

88.42

82.5 61
6
55.6

77.5

88.02

81.7 51.37
7
58.27

78.5

88.12

81.9 44.5
8
65.84

77.5

88.98

82.6 26.25
9
59.04

77

90.52

81.7 43.25
10
53.45

64.5

89.9

80 55