Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

הפוליטיקאים העשירים בישראל 2013

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); הפוליטיקאים העשירים בישראל 2013 < הדירוגים < ראשי הפוליטיקאים העשירים בישראל 2013 אל רשימת פורבס של הפוליטיקאים העשירים בישראל הצטרפו בזכות שנת הבחירות האחרונה חמישה ...הפוליטיקאים העשירים בישראל 2013  < הדירוגים  < ראשי

הפוליטיקאים העשירים בישראל 2013

אל רשימת פורבס של הפוליטיקאים העשירים בישראל הצטרפו בזכות שנת הבחירות האחרונה חמישה פוליטיקאים חדשים – מחצית מהרשימה. קצת מפתיע בהתחשב בעובדה שמערכת הבחירות התנהלה סביב מצוקתו של מעמד הביניים. אז כמה שווה ראש הממשלה – וכמה שווים הח”כים שאמורים לייצג אותנו
   
דירוג  שם 
שווי (במיליוני שקלים)  גיל תפקיד

1
450

54

ראש עיריית ירושלים

2
220

52

חבר כנסת, העבודה

3
150

55

שר האנרגיה והמים, השר לפיתוח הנגב והגליל

4
65

68

שר החקלאות

5
57

65

חבר כנסת, “התנועה”

6
41

64

ראש הממשלה

7
25

41

שר הכלכלה

8
22

49

שר האוצר

9
19

69

שר המדע והטכנולוגיה

10
10

53

חבר כנסת, העבודה

11
10

57

יו”ר התנועה ומספר 2 ברשימת המחנה הציוני

12
10

64

מתמודד לתפקיד שר האוצר