Forbes Israel Logo

"הצניחה בהתחלות הבנייה עלולה להביא לזינוק מחירי הנדל"ן"

ההחלטה המפתיעה להוריד את הריבית מ-2% ל-1.75% התקבלה בבנק ישראל ברוב של חמישה תומכים מול מתנגד אחד, שביקש להשאיר את הריבית על כנה, כך עולה מפרוטוקול ההחלטה שפורסם היום על ידי הבנק.

על פי הדו"ח, בהערכת ההתפתחויות בכלכלה המקומית היו חברי הוועדה המוניטרית של הבנק חלוקים: חלקם זיהו בחודשים האחרונים ירידה הדרגתית בקצב ההתרחבות של הפעילות, והפסימיות העולה מהסקרים השונים ביחס לפעילות מעלה חשש מפני האטה נוספת. חברים אחרים בוועדה מעריכים כי לאחר ההתמתנות בקצב הצמיחה, שחלה לפני כשנה, לא חלה התמתנות נוספת למרות ההתפתחויות השליליות במשק העולמי".

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

חבר הוועדה שצידד בהותרת הריבית ברמתה הנוכחית סבר שעד כה לא הצטברו עדויות להאטה נוספת בפעילות, וציין את הצורך בהשארת מרחב תמרון להרחבה מוניטרית, שייתכן ותידרש לנוכח האתגרים הצפויים בעתיד הקרוב.

הוועדה המוניטרית, שכאמור החליטה על הורדת הריבית ב-0.25%, הביעה דאגה מהאטת הפעילות בענף הנדל"ן, לנוכח הירידה החדה ברמת התחלות הבנייה – הן בשל היותו אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של המשק והן בשל השפעה אפשרית של האטה בהתחלות הבנייה על עליית מחירים בשוק הדירות בעתיד כתוצאה מקיטון בהיצע. "חברי הוועדה סבורים שהירידה ברמת הפעילות בענף הבנייה נובעת בעיקר מהאטה בקצב שיווק הקרקעות".

לדברי הבנק, מחירי הדירות המשיכו לעלות בחודשים ספטמבר אוקטובר, אולם מוקדם להעריך כיצד ישפיעו המגבלות על שיעור מימון המשכנתאות, שהוטלו על ידי המפקח על הבנקים ונכנסו לתוקפן בתחילת נובמבר, על המחירים.

חברי הוועדה מעריכים כי הסיכון לתרחישי קיצון בגוש היורו פחת באופן ניכר, אולם מתגברות הערכות לגבי התמתנות קצב הצמיחה העולמית, וכמו כן אי-הוודאות לגבי פיתרון הבעיות התקציביות בארה"ב עדיין לא התפוגגה. חברי הועדה הביעו דאגה מכך שהמדיניות המוניטרית המרחיבה שבה נוקטים בנקים מרכזיים רבים בעולם, יפעלו להמשך ההתחזקות של השקל, שעל רקע ההתמתנות הצפויה בביקושים העולמיים עלול להכביד על היצוא.

"התפתחות המחירים בפועל והצפיות לאינפלציה לשנה קדימה, וההפתעות כלפי מטה במדדי המחירים לצרכן שנרשמו בחודשים האחרונים, מצביעות על המשך הירידה בסביבת האינפלציה וככל הנראה גם על רפיון בביקושים המקומיים", כתבו חברי הוועדה. 

כמו בסקירות קודמות, בבנק ציינו כי ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים נוכח אי הוודאות הגבוהה הנמשכת במשק העולמי. "בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור", נכתב.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.