Forbes Israel Logo

הצעה לא מפתה: האם אג"ח בריבית משתנה עדיפות על אלה עם הריבית הקבועה?

אפיק הקונצרני בישראל נהנה זה תקופה ממושכת מזרימה חיובית של כספים. הביקושים הגוברים מעלים את מחירי האיגרות וכתוצאה מכך, התשואה העתידית שצפויה בהן פוחתת.
בתקופות שבהן אג"ח קונצרניות רבות נסחרות במרווחי שפל אל מול אג"ח ממשלתיות בעלות מאפיינים דומים (מח"מ וסוג הצמדה), מנסים משקיעים למצוא נכסים שישיגו עבורם תשואות עודפות בתיק ההשקעות כתוצאה מייחוד מסוים. דוגמה לכך היא אג"ח קונצרנית בריבית משתנה, שנתפסת כיום כהזדמנות לנוכח עצירת הפחתות הריבית במשק והאפשרות לעליית ריבית בעתיד הקרוב.

עניין של אינטרסים

חברות שמגייסות חוב דרך הבורסה מנסות לייצר מנוף בעלות מימון נמוכה ככל הניתן, בדיוק כפי שכל אחד מאיתנו מנסה להשיג את הריבית הזולה ביותר בבואו ליטול הלוואה בבנק. נכון להיום, סביבת הריבית הנמוכה בישראל יוצרת עדיפות מצד החברות לגיוס חוב בריבית משתנה, אשר מהווה חיסרון עבור המשקיעים, לנוכח הקופון הנמוך שיקבלו באיגרת.

כדי שאג"ח בריבית משתנה תהיה אטרקטיבית למשקיע ביחס לחלופה דומה בריבית קבועה, נדרש שתוואי העלאות הריבית העתידי יהיה גבוה מהצפוי בעקום האג"ח כיום. אם יתממש תרחיש של העלאות ריבית אגרסיביות, הרי שעלויות המימון של החברה יעלו וסיכון החברה יגדל. לכן, כיום יש לדרוש פיצוי הולם לסיכון זה. ייתכן אף מצב שבו תשואת האג"ח תעלה בעקבות עליית הסיכון ותקזז את השפעת הרווחים העודפים בגין עליית הקופון שמשתנה על בסיס גובה הריבית.

בנוסף, באג"ח בריבית משתנה הרגישות לשינויים בריבית אינה מהותית בהיבט של חישוב מחיר האיגרת, אולם מועד פדיון ארוך של האג"ח מגדיל את סיכון האשראי עבור המשקיעים.

זהירות, אינפלציה!

מנגנון תשלום הריבית באיגרות חוב בריבית משתנה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן והקופון בו משתנה אחת לרבעון על בסיס תשואות האג"ח הממשלתיות בריבית משתנה. מאחר שבמרבית המקרים העלאות ריבית מהוות תגובה לסביבה אינפלציונית, חוסר ההצמדה למדד מהווה סיכון אינפלציוני עבור המשקיע באג"ח בריבית משתנה.


ריבית משתנה. האם היא באמת עדיפה?

נכון להיום, מספר הסדרות הקונצרניות בריבית משתנה בישראל עומד על 56 בלבד, לעומת יותר מ־440(!) צמודות. המחסור בהיצע גורם לעתים תכופות לעיוות במחיריהן. למעשה, מגמת הגיוסים הנוכחית בקרנות הנאמנות מחייבת חלק ממנהלי ההשקעות לרכוש אג"ח מסוג זה רק בשל ההתחייבות התשקיפית של הקרן, ולאו דווקא בשל כדאיות. עובדה זו גורמת לאג"ח בריבית משתנה להיסחר במרווח תשואה נמוך ביחס לאג"ח בריבית קבועה, עבור אותו סיכון אשראי.

לסיכום, השקעה באפיק הקונצרני ברכיב משתנה מלווה בסיכון עסקי כתוצאה מחשיפת המנפיק לעליית ריבית ובסיכון אינפלציוני בשל חוסר ההצמדה והפדיון הרחוק. לא פחות חשוב מכך, עניינים טכניים של היצע וסחירות נמוכים מובילים לעיוות בתמחור סיכוני האשראי של הסדרות ברכיב זה, שמתבטא במרווחי תשואה נמוכים.

לאור זאת, נכון להיום אנו בפסגות מעריכים כי פרופיל סיכוי־סיכון הקיים בסדרות אג"ח קונצרניות בריבית משתנה הוא נחות ביחס לאג"ח קונצרניות צמודות מדד.

הכותב הוא מנהל מחלקת פיתוח מוצרים וחדשנות בפסגות השקעות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.