Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

הרווח הנקי של יובנק צמח ברבעון השלישי ל-12.5 מיליון שקל

יובנק מקבוצת הבינלאומי סגר את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 12.5 מיליון שקל, עלייה ל 119% לעומת רווח נקי של 5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה – כך מדווח היום הבנק.

על פי הדוחות, הבנק סיים את תשעת החודשים הראשונים של 2012 ברווח נקי של 37.5 מיליון שקל, עלייה של 10% לעומת 34.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

הרווח לפני מסים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 ב-55.9 מיליון שקל, גידול של 2.2% לעומת רווח של 54.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. לפי הבנק, העלייה נובעת בעיקר מגידול של 14.4% בהכנסות ריבית, נטו (12.5 מיליון שקל), שקוזז בחלקו על ידי קיטון של 1.9% בהכנסות שאינן מריבית (1.9 מיליון שקל) וגידול של 4.4% בהוצאות התפעוליות והאחרות (6.1 מיליון שקל).

מנכ"ל יובנק, רון בדני | צילום: יח"צ

הבנק דיווח גם כי תשואת הרווח הנקי להון הגיעה ל-11.6%, לעומת תשואה של 11.1% בתקופה המקבילה אשתקד. ההון של הבנק נכון ל-30 בספטמבר הסתכם ב-446.6 מיליון שקל, לעומת 431.9 מיליון שקל בסוף 2011, ולעומת 424.6 מיליון שקל ב-30 בספטמבר 2011. הגידול לעומת סוף שנת 2011 נובע מהרווח הנקי לתשעת החודשים של 2012 בסך 37.5 מיליון שקל ומקיטון בקרן ההון השלילית בגין ניירות ערך זמינים למכירה בסך של 7.2 מיליון שקל ומחלוקת דיבידנד בסך 30 מיליון שקל.

יחס הלימות ההון של הבנק, נכון ל-30 בספטמבר, המחושב בהתאם להוראות באזל II, הגיע ל-19.3%, בהשוואה ל-19.2% בסוף שנת 2011 ו-17.3% ביום 30 בספטמבר 2011.

לדברי רון בדני, מנכ"ל יובנק, "הבנק ממשיך לשמור על רמת רווחיות גבוהה למרות ההאטה בשוק ההון בארץ ובעולם. תרומתם של מגזרי הבנקאות הפרטית ושל הפעילות הפיננסית גדלו והבנק ממשיך לשפר את הצעת הערך שלו בתחומי הבנקאות הפרטית ושוק ההון".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן