Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

השכר הממוצע למשרת שכיר ירד בחודש אוגוסט ל-8,994 שקל

בחודש אוגוסט 2012 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 8,994 שקל – ירידה של 2.37% מהשכר הממוצע בחודש יולי. מספר משרות השכיר עמד באוגוסט על 3.1 מיליון – ירידה של 1.5% לעומת החודש שלפני כן. זאת עפ"י נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102, וממקורות מנהליים אחרים.

שכרם של עובדי חברת החשמל והמים עמד בחודש אוגוסט על 22,292 שקל. עובדי הפיננסים הרוויחו 14,879 שקל ועובדי המנהל הציבורי 13,816 שקל. עובדי שירותי האירוח והאוכל, לעומת זאת, הרוויחו בממוצע רק 4,256 שקל, עובדי החקלאות 5,830 שקל ועובדי השירותים הקהילתיים 6,006 שקל.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר ברבעון השלישי של 2012: בחודשים יוני-אוגוסט 2012 עלה מספר משרות השכיר ב-1.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.8% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012.

מבחינת שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים, מצביעים נתוני המגמה על עלייה ברבעון השלישי: בחודשים יוני-אוגוסט 2012 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.9% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 2.1% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012.

לגבי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים, מצביעים גם כן נתוני המגמה על עלייה: בחודשים יוני-אוגוסט 2012 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.7% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012.

בענפי השירותים הקהילתיים עלה מספר משרות השכיר ב-4.4% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2012, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012. בענף הבינוי ירד מספר משרות השכיר ב-2.5% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2012, בהמשך לירידה של 0.2% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012. 

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים עלה בענף הבינוי ב-4.6% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2012, בהמשך לעלייה של 4.2% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012. בענפי השירותים הקהילתיים ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.1%, לעומת עלייה של 0.4% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2012. 

בחודש אוגוסט 2012 היה המגזר הגדול ביותר מגזר החברות הלא פיננסיות בו היו 2.07 מיליון משרות שכיר. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 9,335 שקל. בחברות הממשלתיות עמד השכר הממוצע על 17,918 שקל וסך המשרות על 145.4 אלף. במגזר החברות הפיננסיות היו 100.2 אלף משרות והשכר הממוצע עמד על 15,384 שקל. 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן