Forbes Israel Logo

התחלה נאה: עודף תקציבי של 3.6 מיליארד שקל בחודש הראשון בשנה

חודש ינואר היה חודש טוב לתקציב המדינה וליציבות הפיננסית של ישראל – נרשם עודף תקציבי של 3.9 מיליארד שקל. הסיבה העיקרית לעודף הגדול בהכנסות לעומת הוצאות היא הגידול בתקבולי מסים שבינואר היה גבוה בכשני מיליארד שקלים מהאומדנים. במיוחד נרשם גידול מרשים במסים על צריכה שהיה גבוה ב-1.3 מיליארד שקל מהאומדנים.

סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש ינואר ב-23.8 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 19.5 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 4.3 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.1 מיליארד שקלים.

Fotolia: בחלוף חודש: שנת 2016 נפתחה בעודף תקציבי ניכר | צילום

בהוצאות המשרדים בחודש ינואר חל גידול בהשוואה לינואר 2015 וגידול נוסף חל בהוצאות המשרדים האזרחיים ובהוצאות מערכת הביטחון. הגידול בהוצאות נובע בין היתר מתוספות שכר, מגידול שחל בתקציבי המשרדים בשנת 2016, וככל הנראה גם משינוי בהתפלגות ההוצאה הצפוי על פני השנה הנוכחית, בהשוואה לאשתקד.

סך גביית המסים הסתכם בחודש ינואר ב-27.4 מיליארד שקלים, עליה של 7.8% לעומת ינואר של שנת 2015. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 2.2% מהתמ"ג (תוצר מקומי גולמי). באוצר מעריכים שהגרעון בשנת 2016 יסתכם בכ-35 מיליארד שקל שהם 2.9% מהתמ"ג.

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.