Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

התקדמות בעסקת כלל ביטוח: הקבוצה הסינית העבירה לנאמנות בישראל 7.7 מיליון דולר נוספים

התקדמות בעסקת מכירת כלל ביטוח: בעקבות החלטת בית המשפט מ-26 באוגוסט לאשר את מכירת כלל ביטוח העבירה שלשום הקבוצה הרוכשת מסין, JT Capital Management סכום של 7.7 מיליון דולר נוספים לנאמנות בישראל.

סכום זה מצטרף ל-20 מיליון דולר אשר הופקדו על ידי הקבוצה הסינית בנאמנות במועד חתימת הסכם המכר ב-20 באוגוסט, והוא משלים ל-100 מיליון שקל את הסך הכולל שהעמידה הקבוצה הסינית להבטחת התחייבויותיה ולתשלום פיצויים במקרים של אי עמידה בתנאי ההסכם.

ב-20 באוגוסט נחתם הסכם לפיו תמכור אי.די.בי פתוח לקבוצת המשקיעים הסינית 32% מהון המניות של החברה, לפי שווי חברה של 4.6 מיליארד שקל, בתמורה ל-1.472 מיליארד שקל. שני הצדדים העניקו זה לזה אופציות CALL ו-PUT לגבי יתרת מניות החברה בכלל ביטוח, דבר המבטיח לאי.די.בי פתוח בעוד כשנה תזרים של מעל מיליארד שקל נוספים ממימוש אופציית ה-PUT. 


בעל השליטה באי.די.בי, נוחי דנקנר | צילום: אהוד כהנים

במועד חתימת ההסכם (20 באוגוסט) הפקידה הקבוצה הסינית בנאמנות סכום של 20 מיליון דולר כ-Break Up Fee להבטחת העסקה. על פי ההסכם, סכום של 7.7 מיליון דולר נוספים יועברו גם הם לאותה נאמנות, לאחר אישור העסקה על ידי בית המשפט. למחרת, 21 באוגוסט, פנתה אי.די.בי פתוח לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה שיאשר את ההתקשרות בהסכם למכירת כלל ביטוח.

בהחלטתו מ-26 באוגוסט קבע השופט אורנשטיין לגבי בקשת אי.די.בי פתוח לאשר את הסכם מכירת כלל ביטוח, כי "בשים לב לטעמי הבקשה, היתרונות הנטענים על ידי החברה בהתקשרות בעסקה וכן בהעדר התנגדות, ניתן בזאת אישור כמבוקש". עוד קבע השופט אורנשטיין כי על החברה לעדכן את בית המשפט על התקדמות במימוש העסקה. החברה הגישה הבוקר דיווח לבית המשפט על הפקדת 7.7 מיליון דולר נוספים כנדרש.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן